Начало / Новини / Новини и събития / Преподаватели от Департамента по спорт организираха заключителната среща по проект PULSE

   
Преподаватели от Департамента по спорт организираха заключителната среща по проект PULSE

Заключителната среща по проект PULSE - Physical EdUcation Learning e-Platform for exerciSing at homE, се осъществи на 7 октомври 2023 г. в Парк хотел "Москва". Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез механизма Erasmus+ в изпълнение на Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“, сектор „Училищно образование към Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

PULSE е насочен към създаването на условия за преподаване на физическо възпитание и спорт на деца начален етап на обучение в дигитална среда. Пандемията от COVID-19 показа необходимостта от подобряване на средствата и методите за преподаване на физическото възпитание и спорт на учащи.

1-1

Желанието на проектния екип е да извърши анализ и оценка на съществуващите методи на територията на страните, в които са ситуирани партньорските организация, да разработи учебни планове, да създаде учебно съдържание отговарящо на нуждите на населението и като завършек на проекта да предложи дигитално решение, чрез което учителите по физическо възпитание, учениците и техните родители да могат да участват активно в процеса на обучение. Партньорските организации, обединили се в името на постигането на тази цел, са:

Българска Асоциация мини футбол; Федерация на спортните педагози /Република Северна Македония/; Софийски университет "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт; Scoala Gimnaziala Margurele /училище в Румъния/; Министерство на младежта и спорта; ZMŠD Branik Maribor /Словения/.

2

По време на събитието бе показана иновативната платформа ПУЛС, насочена към модернизиране на физическото възпитание чрез предоставяне на цифрова среда, по-специално подпомагане на началния етап на обучение.

1-3