Начало / Новини / Новини и събития / Специалност „Немска филология“ отбелязва своята 100-годишнина

   
Специалност „Немска филология“ отбелязва своята 100-годишнина

В Аулата се проведе тържествено откриване на международна научна конференция, посветена на 100-годишнината на специалност „Немска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Юбилейният научен форум е организиран от Катедра „Германистика и скандинавистика“ към Факултета по класически и нови филологии“ и ще продължи до 14 октомври 2023 г. В него участват германисти от България и 13 други държави. Четирите пленарни доклада и секционните доклади в четирите секции (Езикознания, Литературознание, Преводознание, Методика на преподаването на немски език като чужд) ще очертаят тенденции в развитието както на германистиката в немскоезичните страни, така и на чуждестранната германистика.

Конференцията е съпътствана от културни събития, сред които изложба в Централното фоайе на Ректората, посветена на 100-годишния юбилей на специалност „Немска филология“ и на нейния основател проф. д-р Константин Гълъбов, литературно четене на австрийската писателка Марлене Стрерувиц и др.

15

Събитието бе открито от доц. дфн Мария Ендрева, ръководител на Катедра "Германистика и скандинавистика", и от доц. д-р Ренета Килева - ръководител на организационния екип на конференцията.

8

Заместник-ректорът на Софийския университет акад. Николай Витанов поздрави присъстващите от свое име и поднесе поздравителен адрес от името на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков. В адреса се казва, че внушителният юбилей, който отбелязваме днес, говори сам за себе си – за значението на специалността, за нейното развитие и авторитет. „Немският език присъства в учебните планове на Софийския университет още от неговото създаване през 1888 г., а днес честваме една утвърдена специалност с висок авторитет, в която се обучават част от най-добрите студенти в нашия университет, а преподавателите блестят с ерудиция и постижения в страната ни и по света“, казва още проф. Герджиков.

17

 

В поздрава си той посочва, че в дни като днешния първите ни думи на признателност винаги са насочени към предшествениците, към хората, благодарение на чиито усилия и всеотдайност сто години по-късно можем да честваме постиженията на колегите си. Ректорът изразява задоволството си, че важна част от подготвените от катедрата събития, са посветени на огромните заслуги на проф. Константин Гълъбов, основателят на специалността.

6

Обръщайки се към колегите си, ректорът изразява и увереността си, че и занапред ще постигат много успехи – и в научната си дейност, и в работата си с техните студенти. На студентите пожелава да не спират да търсят, да са любопитни, да работят за своето развитие и един ден да станат наши достойни посланици на знанието.

20

Присъстващите бяха поздравени и от проф. д-р Гергана Петкова, която представи поздравителен адрес от името на декана на Факултета по класически и нови филологии проф. д-р Мадлен Данова. В адреса се посочва, че преподаването на немски език в Софийския университет е част още от основаването на институцията. По думите на проф. Данова това е бил много дълъг и труден път, но път на успехи.

11

Проф. Петкова засегна и темата за ролята на проф. Константин Гълъбов и неговото научно наследство. В изказването си тя представи накратко историята на развитието на специалността и катедрата. Проф. Петкова пожела здраве, много нови инициативи, отлични студенти вдъхновения, научни открития и много успехи.

21

Приветствия по повод юбилея на специалност „Немска филология“ отправиха и посланиците на Германия, Австрия и Швейцария Ирене Мария Планк, Андреа Икич-Бьом и Раймунд Фурер.

22
24