Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Фондация „ЕВРИКА“ ще избере студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 3 000 лв. годишно

   

04.09.2023

 

За двадесет и първа поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на З 000 лева годишно в 11 области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика па името на акад. Никола Обрешков;
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов;
 4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 7. Аграрни науки, вкл. Ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 8. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
 10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев
  ginger-woman-graduate-mantle-smiling-holding-books-head-cap

В резултат на постъпило целево дарение, за пета поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще бъде определен още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров Балан“ в размер на 2 500 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА" и стипендията „Акад. Александър Теодоров - Балан" имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00) и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2023/2024 година.

Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров - Балан" трябва да подадат или изпратят по пощата във Фондация „ЕВРИКА“ от 01.09.2023 г. до 15.10.2023 г. следните документи:

1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА" и стипендия „Акад. Александър Теодоров - Балан" и Формуляр по образец (може да се изтегли и от сайта - www.evrika.org);

2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2023/2024 година;

3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;

4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист - мечти, планове и реалност" (до 3 страници).

За изпратените по пощата документи важи датата на пощенското клеймо. За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 02/981518 1, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org или информацията в www.evrika.org