Начало / Новини / Календар / Лицата на науката: Трансформации на градските пространства

Университетски театър "Алма Алтер"

Второто присъствено издание на лекциите Лицата на науката” - поредицата, в която учени представят работата си за широка аудитория - е посветено на трансформацията на постсоциалистическите градове. Елица Станоева от Института по философия и социология на БАН ще говори за съдбата на архитектурното наследство в периоди на преход, а Калоян Цветков от Геолого-географския факултет на СУ ще проследи трансформацията на софийските пространства през последните десетилетия с данни от Urban Atlas. Модератор на дискусията след двете лекции ще бъде социоложката гл. ас. Вероника Димитрова от Философския факултет на СУ.

1-1

„Смяна на режима, разрушаване на архитектурното наследство и гласът на архитектите“

Елица Станоева (ас. д-р, Институт по философия и социология на БАН)

В общества, преминаващи през политическа трансформация, архитектурното наследство на близкото минало бива отхвърлено и подложено на разрушаване. Лекцията проследява как съдбата на това наследство – паметници, знакови сгради и градски места – се дебатира, оспорва и преоценява от архитектурната гилдия, която в тази ситуация се оказва изключена от процеса от вземане на решения на собствения й професионален терен. Изследването разглежда три последователни периода в съвременната българска история: изграждане на национална държава след Освобождението, държавен социализъм след Втората световна война и либерална демокрация след 1989 г.

„Трансформация на градските пространства в София - изследване с помощта на данни от Urban Atlas“

Калоян Цветков (гл. ас. д-р, катедра „Социално-икономическа география“)

Лекцията е построена върху част от дисертационния труд на гл. ас. Цветков, който ще покаже как географите използват данни от сателитни изображения и с помощта на географските информационни системи правят изводи за развитието и еволюцията на градовете.

***

Лицата на науката е серия публични лекции на Културния център на СУ, в която учени представят изследванията за широка аудитория. В изданията досега ще откриете любопитни теми от областите на историята, социологията, философията, физиката, химията и други науки - както предварително записани, така и изнесени пред публика в търсене на връзки между различните полета. Намерете ги в следните плейлисти:

https://bit.ly/3zcoI7E

https://www.facebook.com/watch/CultureCentreSU/446003217159763/