Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 31 март 2022 г. ни напусна проф. дфзн Людмил Вацкичев, дългогодишен преподавател във Физическия факултет на Алма матер.

Поклонението е в събота, 2 април 2022 г. от 11.00 ч., в ритуалната зала на Малашевските гробища.

Людмил Вацкичев е роден в гр. Лом на 20.08.1939 г. Завършва висшето си образование във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1963 г. със специализация „Радиофизика и електроника“. Работи в Катедра „Радиофизика и електроника“ на Физическия факултет на Алма матер от 1964 г. до пенсионирането си, като преминава през всички академични длъжности от асистент до професор. В периода 1993-2003 г. е ръководител на Катедра „Радиофизика и електроника“.

LVazkichev_photo

Научно-изследователската му дейност е в областта на физиката на магнетизма в тънки магнитни слоеве, в частност ефект на Хол в тях. Автор е на многобройни научни статии, доклади и авторски свидетелства в тази научна област, както и в областта на дидактиката на средното и висшето образование.

Проф. Вацкичев е дългогодишен преподавател по електротехника и електроника за редовните студенти от специалностите „Физика и математика“, „Химия и физика“ и др., както и за всички задочни студенти във Физическия факултет. Създател и титуляр на специализиращ курс по магнитоелектроника. Бил е научен ръководител на множество студенти и докторанти, някои от които продължават да работят в Катедра „Радиофизика и електроника“ и в други висши училища.

Проф. Вацкичев е автор и съавтор на десетки учебници и пособия за средното училище, научно-популярни книги и на стотици публицистични статии, посветени на политиката в науката и образованието. Той е „лицето“ на физиката по Българската телевизия през 1980-те години, когато създава и води поредица телевизионни предавания, посветени на физиката („Картина на природата“ и „От науката за живота“).

Ще запомним проф. Вацкичев с дружелюбното му отношение към колегите си, с активната му гражданска позиция и с чувството за хумор, което му помогна да съхрани своята работоспособност до последно.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“