Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Неформална среща на докторантската общност в Стопански факултет с акцент върху актуални теми и проекта SCHOLARNET

   

29.04.2021

 

На 27.04.2021г. се проведе неформална среща между докторанти, млади учени и преподаватели в Стопанския факултет. Срещата е част от поредица, имаща за цел да подпомогне докторантската общност на факултета. За по-забавната и интерактивна атмосфера бяха използвани функционалностите на платформа gather.

PhD meeting

Обсъдени бяха актуални за докторантите теми, както и възможностите за набавяне на данни за техните изследвания и съдействие за публикационната дейност.

  • На докторантите беше представен международния проект SCHOLARNET, по който в края на следващия месец ще бъде организирана международна докторантска работна среща.
  • Колегите бяха запознати с платформата Early Birds, която провежда ежемесечни консултации при публикуване на статии
  • Следващата редовна докторантска среща се планира за първия понеделник на месец май. За тези, които биха искали да представят своите изследвания в събитието на SCHOLARNET, ще се организира извънредно виртуално обсъждане в средата на месец май.

Ако сте докторант в Стопански факултет и искате да се включите в нашата докторантска общност, моля свържете се с Александра Корчева и ас. Мария Трифонова.

 

Контакти:

Александра Корчева, email: alexandram@feba.uni-sofia.bg

ас. Мария Трифонова, email: mgtrifonova@feb.uni-sofia.bg