Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 26 март 2021 г. почина проф. Иван Иванов Желязков, дългогодишен преподавател във Физическия факултет на Алма матер.

Поклонението ще се състои на 30 март 2021 г. от 14.00 ч. в Ритуалната зала на Софийските централни гробища.

Иван Желязков е роден на 25 февруари 1938 г. в Павликени. През 1961 г. завършва Физическия факултет на Софийския университет с отличие и награда за най-добър студент. В периода 1967–1970 г. е докторант по физика на плазмата в Института „П. Н. Лебедев“ на РАН и в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“, Москва, Русия, където защитава дисертация, след което се завръща на работа във Физическия факултет. От 1977 г. е доцент в Катедра „Радиофизика и електроника“, през 1994 г. става доктор на физическите науки в направление „Физика на плазмата и газовия разряд“, а от 1996 г. е професор в същата катедра, където работи до пенсионирането си. Проф. Желязков е дългогодишен ръководител на катедрата по физика в Института за чуждестранни студенти (сега Департамент за езиково обучение към Софийския университет) и допринaся изключително много за изграждането на много учени в нея и поддържането на високото ниво на научните изследвания в Института.

Професор Желязков е бил хумболтов стипендиант (1978-1979 г.) в Рурския университет в Бохум, Федерална република Германия, специализирал е и е провеждал научни изследвания и в редица чуждестранни институции като: Изследователски център Карлсруе (Германия), университетите „Сент Ендрюс“ в Единбург и Шефилд (Обединеното кралство), Федерален технологичен университет в Лозана (Швейцария), Католическия университет в Льовен (Белгия), Астрофизичния институт в Потсдам (Германия) и др.

През летния семестър на 1979 г. проф. Желязков чете първия лекционен курс по физика на плазмата за студенти във Физическия факултет на Софийския университет и така поставя началото на програма за обучение на студенти и докторанти по физика на плазмата.

През 1980 г. проф. Желязков създава Група по физика на плазмата към Катедра „Радиофизика и електроника“, на която той е ръководител. В групата се включват бивши, настоящи към онзи момент и бъдещи докторанти по физика на плазмата, студенти и дипломанти. Групата се превръща в научна школа, като проф. Желязков е не само научен ръководител, но и насочва по пътя на науката много от докторантите и дипломантите си.

В периода 2004–2007 г. проф. Желязков е Председател на Комисията по физика и астрономия при Висшата атестационна комисия, а 2007 – 2011 г. Председател на Специализирания научен съвет по радиофизика, физична и квантова електроника.

От самото начало на включването на България в Европейската програма по термоядрен синтез чрез Асоциацията ЕВРАТОМ – Ядрен синтез и по-късно EUROfusion проф. Иван Желязков активно участва в проекти по числено моделиране на жиротрони. В периода 2006 – 2008 г. е член на Управителния комитет на EVDA. Активен член е на Съюза на учените в България, Съюза на физиците в България, Хумболтовия съюз в България, Лондонския институт по физика, Европейското физическо дружество и Международния съюз по радионауки.

Професор Желязков активно продължава да работи в последните години в областта на слънчевата плазма. През декември 2020 г. излезе последната му книга в съавторство с индийския учен Рамеш Чандра (Ivan Zhelyazkov, Ramesh Chandra, Kelvin–Helmholtz Instability in Solar Atmospheric Jets).

За своята научна и преподавателска дейност проф. Желязков е отличен с няколко награди на Софийския университет: през 1988 г. е удостоен с награда на Софийския университет за отлична преподавателска и научна дейност; 1998 г. – награда на Софийския университет за отлична преподавателска и научна дейност; 2005 г. – Почетен знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента за отлична преподавателска и научна дейност.

Загубихме изключителен учен със значителен принос за издигане на нивото на българската наука.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“