Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 26 март 2021 г. почина акад. Тодор Георгиев Николов, една от най-ярките фигури в геологическата наука в България, дългогодишен преподавател в Геолого-географския факултет на Софийския университет.

Опелото ще се състои на 28.03.2021 г. от 14:30 ч. в църквата „Света София“.

Тодор Николов е роден е на 26.02.1931 г. в с. Варана, Плевенска област. През 1955 г. завършва „Геология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 1960 г. специализира в СССР, през 1968 г. - в Сорбоната в Париж, а през 1974 г. - в Университета в Дижон, Франция.

Научната му кариера трайно е свързана със Софийския университет и Българската академия на науките, преминава през всички стъпала на научната йерархия - от младши и старши научен сътрудник до член на президиума на БАН. Ръководи секцията „Палеонтология и стратиграфия“ в Геологическия институт, председател на Отделението по природо-математически и инженерни науки при Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН. В Софийския университет е доцент и професор, ръководител е на катедра „Геология и палеонтология“, заместник-декан и декан на Геолого-географския факултет, а през периода 1980-1987 г. е заместник-ректор на Софийския университет. От 1984 г. е член-кореспондент на БАН, а от 1997 г. - академик.

Тодор Николов е автор на идеята и под неговото ръководство е изградена Учебно-научната база с Музей по палеонтология на Софийския университет в град Елена. С неговото съдействие е организирана и проведена първата българска антарктическа експедиция, а залив на остров Смит на Ледения континент носи неговото име.

Под неговото ръководство са израснали няколко поколения български учени-геолози, предимно палеонтолози и стратиграфи-дипломанти, специализанти и докторанти, много от които днес са доценти и професори. В голяма степен заслугата за създаването на съвременната българска палеонтолого-стратиграфска школа в геологията се дължи на акад. Тодор Николов.

Научните интереси на акад. Тодор Николов са свързани с палеонтологията и стратиграфията, регионалната геология на България, теорията на еволюцията, еволюция на поведението, адаптация, кризи и катастрофални явления, влияние на орбитални фактори върху геоложкия летопис, палеоклимати и много други. Автор е на множество публикации, монографии, учебници, научни статии и студии.

Изучените от него амонити, намиращи се в горно-юрските и долно-кредните седименти в България са довели до резултати, които са в основата на съвременната модерна амонитна палеонтология и са безусловен принос в световната наука. Акад. Николов установява и характеризира за първи път в науката 12 нови амонитни родове, които впоследствие са потвърдени и цитирани от чуждестранни учени от целия свят. Научните му трудове са публикувани в България, Франция, Германия, Англия, Русия, Швейцария, Украйна.

Академик Тодор Георгиев Николов има признанието не само на българската академична общност, но и на редица чужди научни институции и организации. Той е световно признат български учен, на когото е присъдено почетно звание „Доктор хонорис кауза“ на университета „Пол Сабатие“, Тулуза, Франция. Член е на редица български, чуждестранни и международни научни дружества и асоциации. Почетен член на Френското геологическо дружество и на Сръбското геологическо дружество, носител на редица национални и чуждестранни ордени и медали, Кавалер на френския орден „Академични палми“.

Загубихме изключителен учен със значителен принос за издигане на нивото на българската наука.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“