Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Специалисти от Университетските ботанически градини участваха в работна среща по програма „Еразъм +“

   
Специалисти от Университетските ботанически градини участваха в работна среща по програма „Еразъм +“

Партньорите по проект „Иновации във висшето образование в областта на растителното разнообразие: гъвкави образователни пътеки за развиващ се пазар на труда” проведоха своята първа работна среща.

Специалисти от Университетските ботанически градини при СУ „Св. Климент Охридски” се включиха в първа работна среща по проект „Higher Education Innovation in Plant Diversity: Flexible Learning Paths for Emerging Labour Market” - HEI PLADI, финансиран по програма „Еразъм +“. Координатор на проекта е Университетът в Молизе, Италия. Участници в проекта са Университетът в Каляри, Италия, Университетът на Малта, Ботаническата градина към Полската академия на науките - център за опазване на биологичното разнообразие в Повсин, Средиземноморският агрономически институт Ханя, Гърция и Университетът на Лисабон, Португалия.

На работната среща партньорите представиха своите институции, наличните ресурси и опита си в сферата на образованието. Акцент беше възможността за учене за природата сред природата – практика, която Университетските ботанически градини в София, Варна и Балчик прилагат с деца от различни възрастова групи, студенти и други любители на растителното царство.

site

Проектът HEI PLADI е разработен съгласно Европейската стратегия за развитие на висшето образование и изискванията, разписани в Плана за модернизация 2011 на Европейската комисия. Проектът има за цел да изгради стратегическо партньорство чрез интердисциплинарно сътрудничество през границите на ЕС, което включва висши училища, консервационни и изследователски организации.

Основна цел е подобряването на мобилността и предоставянето на повече възможности на студентите да придобиват допълнителни умения в областта на растителното разнообразие чрез разработването на програма, която интегрира и в която информационните технологии са съвместен път на виртуална и физическа мобилност. Дейностите по проекта директно ще повлияят обучението на над 200 студенти. Приоритет на проекта е да допринесе за образователни реформи на институциите в отговор на настоящите и нововъзникващите зелени работни места на пазара на труда. Проектът цели също да подобри обучението през целия живот, да предложи подкрепа за прилагането на Съобщението на Европейската комисия от 2013 г. относно отваряне на образованието и стратегическо използване на отворени образователни ресурси, както и стимулиране интернационализацията на европейските системи за висше образование.