Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че на 10 декември 2015 г. почина проф. дфн Бистра Алексиева.

Опелото ще се състои на 13 декември 2015 г. от 12.30 часа в храм „Св. Седмочисленици”.

Проф. дфн Бистра Петрова Алексиева е родена на 29.12.1932 г. в гр. Радомир. Завършва специалност „Английска филология“ във Филологическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” през 1960 г. Постъпва на работа в СУ като преподавател през 1966 г.; става старши преподавател през 1972 г.; главен асистент - 1979 г; доцент – 1986 г. и професор – 1993 г. Специализира в катедрата по Общо езикознание на Единбургския университет, Великобритания, където работи в периода 1975-1976 г. при проф. Джон Лайънс и проф. Джим Милър. През този важен за формирането й като езиковед период тя участва в работата на известния Единбургски локалистичен семинар, което оформя една насока в бъдещите й теоретични търсения. Не по-малко значима за развитието на научното й мислене е специализацията й в Катедрата по лингвистика в Университета в Бъркли, САЩ, през 1984 г.

През 1982 г. защитава дисертация за получаване на степента “доктор по филология” (кандидат на науките) и през 1991 г. - дисертация за получаване на научна степен “доктор на филологическите науки”.

Проф. Алексиева дава своя принос за развитието на университетското образование в Алма матер, като заема ръководни постове във Факултета по класически и нови филологии към СУ: декан (1993/95 г.) и заместник-декан.

Проф. Алексиева е дългогодишен член на Специализирания научен съвет по езикознание към ВАК и член на СНС по общо езикознание, класически и нови езици. Била е председател на СНС по езикознание и два мандата член на Научната комисия по филология към Президиума на ВАК.

В рамките на академичните програми на СУ проф. Алексиева е основоположник на цяло научно направление теория и практика на превода с редица поддисциплини (обща и специални теории на превода, консекутивен и синхронен превод и др.), като тя е първата, която чете новаторски лекционни курсове по тези дисциплини в България. Тя постига изключителни резултати и в практическото обучение и професионалната подготовка на бъдещите преводачи. Магистърските й курсове по преводаческите дисциплини са сред най-търсените и предпочитани от студентите. Нейните възпитаници се реализират не само като преводачи, но и като университетски преподаватели и теоретици на превода по цял свят.

Преподавателската дейност на проф. Алексиева не е ограничена в областта на преводознанието, а се простира и в редица други филологически дисциплини. Преподавателската й дейност е не само отраслово разнообразна, но обхваща редица университетски центрове у нас и в чужбина. От 2002 г. тя е гост-професор към катедра “Английска филология” към Шуменския университет. Изнасяла е лекции в редица чуждестранни университети, сред които Университета Роухамптън (Лондон, Великобритания), Ягелонския университет (Краков, Полша), Университета в Триест (Италия), Университета в Болоня (Италия).

В цялостната си дейност проф. Алексиева неизменно съчетава теория и практика. Още преди да се заеме с академична работа, тя е преводач-говорител в Радио „София“ и активен устен и писмен преводач, включително на най-високо държавническо равнище. Превеждането е неизменна част от трудовата й дейност. Членува в Съюза на преводачите в България (от 1974 г.) и Комисията по теория на превода към Международната асоциация по сравнителна литература. За постиженията си в областта на теорията и практиката на превода проф. Алексиева е отличена със златна значка на Съюза на преводачите в България. За цялостните си заслуги е наградена с орден “Кирил и Методий” II степен.

Поклон пред светлата й памет!

От Академичната общност на СУ "Св. Климент Охридски"