Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Проф. Герджиков: „Университетът трябва да бъде храм на разума и духовността”

   
Проф. Герджиков: „Университетът трябва да бъде храм на разума и духовността”

Софийският университет отбеляза деня на своя небесен покровител – св. Климент Охридски.

Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски” отбеляза своя патронен празник с академично тържество. Празникът започна с Архиерейска света литургия, възглавена от Негово Високопреосвещенство Митрополит Йосиф на САЩ, Канада и Австралия в присъствието на Негово Светейшество патриарх Неофит в Академичния параклис. Празникът продължи с поднасяне на венец пред паметника на св. Климент Охридски, а след това се проведе академично тържество в Аулата на Софийския университет.

1

На събитието присъстваха Меглена Кунева, вицепремиер на България, доц. Румяна Коларова, секретар по образование, наука и гражданско общество на Президента на Република България, Йорданка Фандъкова, кмет на град София, представители на дипломатическите мисии на Япония, Иран, Русия, Китай, Словакия, Полша, Украйна, членове на Академическия съвет, представители на академичната общност на СУ.

1-25

С думите: „При нов ректор нека годината да бъде берекетлия”, предишният ректор проф. дин Иван Илчев откри академичното тържество.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков поздрави присъстващите в Аулата и припомни историята на патронния празник. СУ отбелязва празника на св. Климент Охридски от 1902 г. с малки прекъсвания – при временната промяна на календара празникът се премества на 8 декември. При възстановяването на Юлианския календар празникът се връща на 25 ноември, а датата 8 декември Университетът великодушно подарява на цялата българска академична общност и така възниква студентският празник, разказа проф. Герджиков.

DSC_0024_600x400

„Имаме за патрон св. Климент Охридски - една високо духовна личност с голям културен принос, дала много на славянските народи. Всеотдайната му служба на просветата и науката го прави най-подходящия патрон за Университета, чиято мисия е да бъде основният национален висш образователен, научноизследователски, културен и информационен център с високо международно признание и широко културно и обществено значение, който формира ядрото на българската интелигенция и просвещава българското национално самосъзнание, допринася решително за българското участие в световното развитие на науката и образованието и е призван да съхранява, обогатява и пренася през вековете знанието и човешкия стремеж към истината и познанието”, каза ректорът на Университета.

В словото си проф. Герджиков изтъкна, че отдавна е назряла необходимостта да бъде приета цялостна Стратегия за развитието на СУ. За изготвянето й е нужен задълбочен, системен и честен анализ на постиженията и проблемите на Университета, на обкръжаващата го среда и на тенденциите за развитие. По думите на проф. Герджиков, стратегията трябва да очертае дългосрочна визия и приоритетни области за развитието на Алма матер в образователната и научната сфера и да предложи идеи и мерки за повишаване на качеството на образованието и на научните изследвания, за привличане на студенти, проекти и финансиране, за структурната и кадровата политика и за подобряване на позицията на Софийския университет в световните класации.

2-25_600x400

Като една от основните задачи проф. Герджиков посочи издигането на публичния образ на Университета. Той изтъкна необходимостта от представяне на цялостния облик и постиженията на Софийския университет като водещ образователен, научен и културен център.

Ректорът призова академичната общност през следващата 2016 г., когато се честват 1100 години от успението на Св. Климент, да почете патрона си с много и разнообразни инициативи, които да покажат резултатите от образователната, научна и културна дейност на Университета и ползата за обществото от нея.

DSC_0115_600x400

„Непосредственото предизвикателство за Софийския университет е задачата да запази своите високи изисквания към качеството на образованието и научната дейност и да продължи успешно развитието си като най-стар, най-голям и най-престижен изследователски университет у нас”, подчерта проф. Герджиков и добави, че в днешната трудна ситуация е необходимо да се направи ясен анализ, да се установи кое е било полезно и кое се е оказало неправилно, да се намерят нови пътища за развитие, да се изготви комплекс от мерки и с общи усилия те да бъдат осъществени.

Според проф. Герджиков е необходима по-интензивна работа с Министерството на образованието и науката и с другите държавни институции за формиране и реално изпълняване на държавната политика в областта на висшето образование и науката. По думите му, Софийският университет трябва да бъде инициатор и постоянен партньор при взимането на решения и чрез своите експерти да участва във формирането на тази политика.

DSC_0184_600x400

Ректорът изказа убеждението си, че сред мерките, които ще стимулират качеството на образованието и на научните изследвания са приемането на национални критерии за присъждане на научни степени и назначаване на академични длъжности; значителното диференциране на финансирането на висшите училища според качеството на образованието и реализацията на завършилите; диференцирането на финансирането и за научна дейност въз основа на обективни показатели за постигнатите резултати; целевото финансиране на стратегически за страната направления и специалности.

Проф. Анастас Герджиков подчерта, че тази държавна политика трябва да се пренесе и вътре в Университета - да бъдат стимулирани най-добрите звена, най-добрите преподаватели и изследователи. Необходимо е да се изяснят истинските приноси и разходи на всяко звено, специалност и магистърска програма. Ректорът изтъкна нуждата от оптимизиране на работата в Университета, преодоляване дублирането на дейности и адаптиране на учебните планове и програми към потребностите на обществото.

DSC_0142_600x400

Според проф. Герджиков сред основните цели, които стоят пред академичната общност на Софийския университет, е въвеждането на взискателна и справедлива атестация и диференциране на възнагражденията според приносите и резултатите; постигане на справедливо разпределение на средствата за научноизследователска дейност и институционални механизми за стимулиране на изследвания с обществен ефект и международна значимост и видимост.

Ректорът подчерта необходимостта от осигуряването на средства от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и от другите оперативни програми, както и активното участие в изграждането на центрове за върхови постижения и за компетентност заедно с естествения партньор на СУ - Българската академия на науките.

„Вярвам, че заедно можем да постигнем всичко това, вярвам, че България има нужда от такъв университет, вярвам, че имаме мисия, достойна за нашия патрон - Св. Климент Охридски!”, каза в края на словото си ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков.

DSC_0160_600x400

Цялото слово на проф. Герджиков можете да видите тук .

Проф. дхн Борис Гълъбов изнесе академично слово на тема „Приложение на спектроскопски и теоретични методи за изясняване на реакционни механизми в химията”. В академичното си слово проф. Гълъбов се върна към историята на бензена (бензол). Майкъл Фарадей първи изолира бензен (бензол) през 1825 г. като маслен остатък от газ за горене и му дава името водороден бикарбурет. Около 97% от нитробензена се използва за получаване на анилин – основен продукт за получаване на химикали за каучуковата промишленост, пестициди, багрила, експлозиви, фармацевтични продукти.

55

„Нашето спектрално изследване в ултравиолетовата и видимата област върху нитрирането на бензен с нитрирна смес предоставя ясно експериментално доказателство за първия интермедиат, дълго търсен в изследвания на тази класическа реакция. В контраст с възприетите концепции, както спектроскопските данни, така и теоретичните изчисления отхвърлят хипотезата за пренос на електрон на етапа на формиране на π-комплекс в среда от нитрирна смес”, отбеляза проф. Гълъбов.

Проф. Борис Гълъбов се спря на основните резултати от изследванията, които е направил съвместно със свои колеги, посочи цитируемостта на статиите по въпросната проблематика, както и коментари на други изследователи и специалисти. Според отзивите кратката дискусия върху механизма на електрофилно ароматно заместване може да доведе до пълно преосмисляне на концепцията за тази реакция и изцяло нови раздели в учебниците.

Други изследователи посочват, че убедително проведените изчисления, водят до промяна в разбиранията за една класическа реакция: „Представени са важни нови резултати, които, съгласувани с други данни, създават един нов модел. Накратко, това е един внимателно изпълнен проект, представен по академичен начин и подкрепен с експериментални данни”.

Като свои съавтори проф. Гълъбов посочи Гергана Колева и Боряна Хаджиева от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Светлана Симова от Българската академия на науките, Хенри Шефер Трети и Пол Шлайер от Университета в Джорджия.

В края на академичното си слово проф. Гълъбов цитира статистически данни от финансирането на фундаментални научни изследвания в източноевропейски страни чрез държавните научни фондации към 2015 г. Проф. Гълъбов подчерта необходимостта от по-високо финансиране в науката и отбеляза, че без високо развита наука, университетите няма да могат да предлагат и качествено висше образование на своите студенти.

table

По време на тържественото честване на патронния празник на Софийския университет зам.-ректорът на Алма матер проф. дпн Албена Чавдарова обяви имената на новоизбраните професори за периода от 25 ноември 2014 г. до 25 ноември 2015 г. Тя заяви, че през изминалия период образователна научна степен „доктор“ са получили 76 колеги. 13 са станали „доктор на науките“, а доцентите са 37. Новоизбраните професори на Софийския университет, които са 28 на брой, получиха дипломите си от Ректора на СУ.

DSC_0200_600x400

Традиционно на патронния празник на Софийския университет бяха връчени и награди на отличили се преподаватели и студенти през изминалата година. Проф. Анастас Герджиков обяви наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2015 г. Тази година тя е за доц. д-р Мария Иванова Соскова от Факултета по математика и информатика.

Кметът на град София Йорданка Фандъкова поздрави академичната общност на СУ за празника: „Прекрасно е, че Университетът носи името на свети Климент Охридски, защото съм сигурна, че и на него, и на неговите следовници не е било лесно в онези времена, когато са се създавали първите школи. Сигурна съм, че и на вас, неговите последователи, днес никак не ви е лесно. Никак не е лесно да се прави наука, както и да се обучават младите хора и да се предават знания, но съм убедена, че всички вие носите каузата в сърцата си“. Кметът на София пожела на всички здраве и все така да поддържат духа на града.

3-25_600x400

Йорданка Фандъкова благодари на проф. Илчев, ректор на Софийския университет в продължение на 8 години, и подчерта, че една от реализираните му идеи е учредяването на Наградата за млад учен. „За мен е изключително важно, че институция като Столична община по този начин стимулира и насърчава развитието на науката и сред младите учени”, добави г-жа Фандъкова.

В края на приветствието си кметът на София пожела много успех и сили на новия ректор на СУ проф. Герджиков и подчерта, че Столична община е готова да продължи да посреща нови идеи и да реализира съвместна дейност, така че София да остане градът на науката и образованието в национален и в международен план.

Наградата на доц. Мария Соскова получи нейната майка доц. Александра Соскова. Доц. Мария Соскова в момента е в САЩ във връзка с работата по проекта си „Устойчивост на математическия модел за информационно съдържание на естествените проблеми".

Мария Соскова е завършила бакалавърска степен по информатика в Софийския университет през 2004 г. с отличен успех. Магистър по математика от СУ със специализация „Логика и алгоритми“ от 2005 г., отново с отличен успех. Докторската си степен по математика получава от Университета на Лийдс през 2008 г. От 2008 г. е математик в катедра „Математическа логика и приложенията й“ във Факултета по математика и информатика на СУ, от 2009 г. е старши асистент, от 2010 г. – главен асистент, от 2012 г. – доцент в същата катедра. Доц. Мария Соскова е автор или съавтор на над 25 статии в авторитетни международни издания. Някои от резултатите й, решаващи отдавна стоящи проблеми, далеч надхвърлят интереса на тесните специалисти по теория на изчислимостта поради общото им математическо-логическо значение.

Доц. Соскова е поканен лектор на най-престижни научни форуми, сред които Логическия колоквиум през 2014 г., Девета международна конференция по изчислимост и случайност през 2014 г. През 2015 г. доц. Соскова е съпредседател на Програмния комитет на международната логическа конференция в Букурещ и е член на управляващия комитет на серията конференции „Изчислимост“ в Европа. През тази година доц. Соскова получи една от трите национални стипендии на ЮНЕСКО и Л’Ореал „За жените в науката“.

Доц. Милена Стефанова, зам.-ректор на Софийския университет, обяви носителите на Годишните награди на Алма матер за учебната 2015-2016 г. по повод патронния празник. Наградите се дават за постижения в научната дейност, културната дейност и за високи спортни постижения,

DSC_0316_600x400

Доц. Стефанова поздрави младите си колеги и пожела на всички студенти да не се притесняват от това, че са студенти: „Науката е отворена за всички, стига да искаш и да можеш. Искайте и бъдете упорити“, каза още доц. Стефанова.

DSC_0321_600x400

Традиционно на патронния празник на Софийския университет беше връчена и Годишната стипендия на името на братя Евлоги и Христо Георгиеви за студент, родом от Карлово. През тази година това е Георги Ангелов, второкурсник, специалност „Оптимизация“ във Факултета по математика и информатика.

DSC_0331_600x400

Деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация доц. Теодора Петрова представи наградите на студентите от специалност „Журналистика” и подчерта, че студентите които получават тези награди освен отличен успех имат и творчески постижения в медиите. Божана Димитрова връчи Годишната стипендия на името на Надежда Дженева за студентката Еленица Маринова, четвърти курс в специалност „Журналистика“, профил „Радио“.

DSC_0338_600x400

Явор Цаков връчи годишната стипенция за студентски постижения в радио или телевизонната журналистика на името на проф. Михаил Минков на студента Божидар Николов, четвърти курс в специалност „Журналистика”, профил „Телевизия”. Явор Цаков отбеляза, че наградата е учредена от група студенти на проф. Минков, които си поставят за цел да хвърлят мост между поколенията, между работата на проф. Минков и сегашните преподаватели в Университета.

DSC_0342_600x400

Анета Милкова, член на Управителния съвет на Българската национална телевизия, връчи Годишната стипендия съвместно с БНТ на името на д-р Младен Младенов на Живка Гецова, студент в четвърти курс на специалност „Журналистика”, профил „Телевизия”. Г-жа Милкова поздрави всички преподаватели и студенти на СУ. Наградата е учредена през 2002 г.

DSC_0347_600x400

Доц. Евгения Великова, декан на Факултета по математика и информатика, обяви лауреата на Ежегодната награда на името на проф. дмн Иван Сосков за изявен студент или докторант от ФМИ за изследователски и научни постижения в областта на математическата логика и компютърните науки. Ректорът проф. Герджиков връчи наградата на докторанта Димитър Георгиев.

Тържеството завърши с музикална програма на преподаватели и докторанти от катедра „Музика” на Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

DSC_0370_600x400