Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / В СУ започна заключителната конференция по проект „Информатика, граматика, лексикография“

   
В СУ започна заключителната конференция по проект „Информатика, граматика, лексикография“

В Kонферентната зала на Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" започна заключителна конференция по проект „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06-0024). Проектът е финансиран от Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерството на образованието и науката.

Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова, ръководител на проекта, откри конференцията и заяви, че това е последният проект от серия проекти, по които се работи от края на 2008 г. „Всички тези проекти са насочени за постигането на една и съща цел – да се въведат новите дигитални технологии в медиевистиката и палеославистиката и да станат широко достояние на всички онези, които се занимават с тази толкова обичана от нас и толкова перспективна напоследък област“.

В конференцията ще участват проф. Хайнц Миклас (Австрия), който е Доктор хонорис кауза на Софийския университет и доц. Иван Петров от Център Церанеум, Лодз, Полша.

1

Проектът „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024) с ръководител проф. дфн Анна-Мария Тотоманова е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“. Проектът е на стойност 333 825,39 лв. и е с продължителност 24 месеца. Целевата група на проекта се състои от 18 души. Четирима от тях са докторанти, а останалите 14 са постдокторанти, специализанти и млади учени.

Проектът се осъществява в партньорство между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ чрез Факултета по славянски филологии и Института за български език при БАН „Проф. Л. Андрейчин“.

Целта на проекта е повишаване качеството на обучение и на изследователския капацитет на младите учени и създаване на условия за обработка и управление на знания с висока конкурентноспособност на пазара на труда в съвременното общество на знанието.

Сред специфичните цели на проекта са подобряване на условията за провеждане на обучението в докторантските и постдокторантските програми и повишаване на интереса и мотивацията на младите учени и специалисти за участие в научни изследвания, както и укрепване и развитие на научния потенциал в България. Проектът предвижда още създаване на предпоставки за качествено образование и научни изследвания и разработки и повишаване качеството и конкурентността на изследователите. Други цели са насърчаването на мобилността на учените и интегриране на младите изследователи в европейското изследователско пространство и разработването на иновативни решения в областта на историческата граматика и лексикография чрез съчетаването на традиционните методи с възможностите на новите информационни технологии. Важна цел на екипа на проекта е създаване на научни мрежи и ефективни и устойчиви партньорства за обучение и научно-приложни изследвания.

Конференцията ще продължи и на 30 юни, а след края й ще се състои и колегиум на целевата група на проекта "Информатика, граматика, лексикография".