Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Представяне на студентска програма за научни изследвания по естествени науки и биотехнологии във Факултета по химия и фармация на СУ

   
Представяне на студентска програма за научни изследвания по естествени науки и биотехнологии във Факултета по химия и фармация на СУ

Д-р Красимира Чемишанска

В Заседателната зала на Факултетa по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски” бе представена студентската програма за научни изследвания по естествени науки и биотехнологии „Стипендианти на Амджен – Европа“ - The Amgen Scholars Europe Programme. В събитието участваха чл.-кор. проф. Тони Спасов, декан на Факултетa по химия и фармация, доц. Милен Богданов, преподавател във Факултетa по химия и фармация към СУ “Св. Климент Охридски” и д-р Красимира Чемишанска, генерален мениджър на „Амджен” България.

Последователните усилия на Факултета по химия и фармация на СУ за съчетаване на високото ниво на преподаване с възможности за научни изследвания и практически опит го правят естествен партньор в образователната програма на „Амджен” България. За първи път и българските студенти по медицина, фармация и природни науки ще могат да придобият опит чрез практическа научноизследователска работа в някои от водещите образователни институции в Европа.

На срещата бяха обсъдени какви са условията, на които трябва да отговарят кандидатстващите за стипендия студенти, както и подробности за възможностите, които дава програмата.

Деканът на Факултета по химия и фармация проф. Тони Спасов отправи благодарност към фирма „Амджен” и лично към д-р Чемишанска. Проф. Спасов отбеляза, че неговите колеги във Факултета много отдавна са се ориентирали към изследване на биологична активност, към синтез, към дизайн на биологично активни молекули и вещества. „Бидейки химици като изследователи, химици и биохимици частично, а също така и фармацевти, технолози на лекарства, фармакогнози, в своята изследователска дейност ние все повече имаме нужда да направим връзката чрез съвместни научни изследвания между изследователите във факултета и нашите студенти”, каза проф. Спасов и изрази надежда са успешно съвместно сътрудничество.

2

Д-р Красимира Чемишанска, генерален мениджър на „Амджен” България, благодари за възможността да представи за първи път в България тази студентска стипендиантска програма. Тя запозна присъстващите с историята и целите на фондация „Амджен”. През последните 8 години фондацията е инвестирала 34 млн. долара като е осъществила стажантска програма за 2 400 студенти. Времето за кандидатстване по програмата е от ноември 2014 г. до февруари 2015 г.

Програмата обхваща широк кръг от специалности, като те са основани само на природните науки – химия, биология, физика и свързаните с тях приложения в медицината и фармацията, както и медицинската генетика, молекулярната биология, биотехнологиите. Пълната информация за всички специалности може да се види тук .

„Амджен” предоставя възможност за незавършили първата степен бакалаври и магистри (за фармация и медицина) да кандидатстват за тримесечни летни стипендиантски програми. Понастоящем три водещи европейски университети са домакини на лятната програма за научни изследвания: University of Cambridge, Великобритания, Karolinska Institutet, Швеция, Ludwig-Maximilians-Universität München, Германия. Очаква се през тази година да се включат и още два европейски университета.

Идеята на програмата е при кандидатстването да бъдат представени интересни проекти, нови идеи към съответните университети и те да бъдат оценени от академичните преподаватели и колективи от трите университета. Тримесечният престой и работата по самия проект се финансират изцяло от фондация „Амджен”.

Д-р Чемишанска обяви и специален учебен грант, който ще бъде присъден на конкурентен принцип след представяне на иновативен проект в областта на биотехнологиите.

„Амджен” е най-голямата биотехнологична компания в света, която разработва, развива, произвежда и предоставя на пациенти в целия свят биотехнологични лекарства. Биотехнологията е най-иновативното направление в лекарствената терапия в медицината. Биотехнологичните лекарства се синтезират от живи клетки и живи организми, не са продукт на химичен синтез, както традиционните лекарства. Те обикновено са белтъци, които нормално присъстват в човешкия организъм и ръководят съответния биологичен процес и по този начин са и много по-безопасни за приложение, отбеляза д-р Чемишанска.

„Амджен” е създадена като компания, както и много други биотехнологични по-малки компании, които възникват от науката, с научни идеи, университетски преподаватели, които повярваха преди 30 години в силата на тези биологични открития и на биотехнологиите. Така възникна и най-голямата биотехнологична компания в Калифорния, където се намира централата на „Амджен”, каза д-р Чемишанска.

От самото начало учените и служителите на компанията са убедени, че образованието, научният обмен, партньорството между университетите и подобни компании е това, което движи прогреса. „Амджен” работи в цял свят в много близка връзка с университетите, развивайки научни проекти. Една част от научните кадри в „Амджен” са и преподаватели в някои от водещите университети в света. Така обменът на студенти, обменът на клиничните проучвания, които са част от регистрацията на всяко едно ново лекарство, е абсолютно основополагащ принцип в компанията.

„Затова ние наистина вярваме, че младите хора, които имат такъв профил – природен, са точните хора, които и занапред ще движат прогреса в биотехнологиите и в свързаните с тях природни науки. Това е веруюто на компанията и затова инвестира такива огромни средства в образователна дейност. Благодаря за възможността днес да представим нашия проект в Софийския университет, който е най-престижното академично звено в България”, добави още д-р Чемишанска.

Доц. Милен Богданов, преподавател във Факултетa по химия и фармация към СУ “Св. Климент Охридски” и ръководител на Кариерния център във факултета, отбеляза, че водещите позиции на Факултета по химия и фармация на СУ в рейтинговата система на висшите училища се дължат до голяма степен и на включването на студенти в научната работа. Поради тази причина и преподавателският състав постоянно се подмладява с хора, голям процент от които, са специализирали в чужбина. Една от основните цели на кариерния център на факултета – да прави връзка между индустрията и университета, защото има несъответствие между знанията, които Университета предоставя и изискванията на индустрията.

Доц. Богданов изрази радостта си от реализираното сътрудничество с „Амджен” и отбеляза, че в България са много малко фирмите, които финансират научни изследвания, а това е нещо което ще повиши капацитета на Факултета и ще го постави на подобаващо място в световен мащаб.