Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Четири проекта са одобрени за финансиране в рамките на втората проектна сесия на Университетския фонд за стратегическо развитие

   
Четири проекта са одобрени за финансиране в рамките на втората проектна сесия на Университетския фонд за стратегическо развитие

Четири проектни предложения за финансиране от Университетския фонд за стратегическо развитие бяха одобрени от комисия, назначена със заповед на ректора на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ проф. дин Иван Илчев.

След разглеждане на постъпилите 36 проектни предложения комисията, в която влизат заместник-ректорът по научно-изследователска и проектна дейност чл.-кор.проф. Румен Панков, деканите на Факултета по химия и фармация, Философския факултет и Факултета по математика и информатика чл.-кор. проф. Тони Спасов, проф. Димитър Денков и доц. Евгения Великова, директорът на Университетските ботанически градини д-р Красимир Косев, директорът на НИС на СУ Божил Добрев и главният финансист Елена Петрова, предлага да бъдат финансирани следните проекти:

1. Модернизация на компютърната мрежа на Университетската библиотека на стойност 48 625 лв.

2. Изграждане на вивариум с манипулационна за работа с експериментални животни (Биологически факултет, Медицински факултет и Факултет по химия и фармация) на стойност 150 000 лв.

3. Модернизиране на презентационна зала Аула на Медицинския факултет на стойност 50 000 лв.

4. Ремонт и изграждане на спортно-рехабилитационен център на Департамента по спорт на стойност 136 577 лв.

Университетският фонд за стратегическо развитие е създаден през 2013 г. Той финансира проекти за развитие на научната, творческата и учебната дейност на Софийския университет, както и за развитие на информационната структура, цялостната управленска система, модернизация, преустройство, ремонти. Средствата във Фонда се набират от държавния бюджет чрез субсидията и отчисленията на факултетите, както и от дарения, спонсорства и други допустими от закона приходи.

Резултати от конкурсната сесия на Университетския фонд за стратегическо развитиe