Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че на 31.07.2014 г. на 96-годишна възраст почина акад. Кирил Николов Василев.

Поклонението ще се състои на 3 август 2014 г. /неделя/ в 12.30 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Акад. Кирил Василев е дългогодишен преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Роден е на 23 май 1918 г. в с. Турян, Смолян. В периода 1948 – 1952 г. е преподавател по философия в Медицинска академия – Пловдив. От 1953 г. е хоноруван преподавател по философия във Философския факултет на СУ. През 1956 г. става редовен доцент по философия, а от 1963 г. – професор. От 1968 до 1984 г. е ръководител на катедра „Диалектически и исторически материализъм”, сега катедра „Философия” във ФФ на СУ. В периода 1972 – 1985 г. е избран за председател на Научния съвет на Института за младежта. През 1989 г. проф. Кирил Василев става академик на Българската академия на науките.

Акад. Кирил Василев е автор на множество научни трудове и учебници, сред които с най-голямо значение изпъкват „Увод към философия на историята” (1961), „Любовта” (1974) и „Красноречието” (1989).

Акад. Кирил Василев е допринесъл съществено за израстването на изключителни български философи и преподаватели. Акад. Кирил Василев е учител на поколения български философи, социолози и други специалисти в областта на обществените и хуманитарните науки.

Той защитава статута на българската социология като самостоятелна наука. Това е принос, който осигурява на българската социология предни позиции в европейската култура от втората половина на ХХ век. Забележителни са приносите му и в областта на философската антропология, философията на историята, реториката и други сродни дисциплини. Всичко това определя акад. Кирил Василев като един от най-големите учени-хуманитаристи в България от този период. В качеството си на общественик той е допринесъл изключително много за развитието на българското социално и политическо съзнание.

Награждаван е с 12 ордена и много награди, сред които и наградата за принос в духовността от Министерството на културата за 2008г.

Акад. Кирил Василев беше красноречив лектор, майстор на увлекателното писмено слово, добросъвестен изследовател и сърдечен колега.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на СУ "Св. Климент Охридски"