Начало / Новини / Конкурси / Архив / Покана за участие в проект за постдокторанти, специализанти и млади учени

   

Удължен е срокът за подаване на документи по проект BG051PO001-3.3.06 – 0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии”

 

Уважаеми колеги,

 

Във връзка със затруднения достъп до сградата на Ректората, срокът за подаване на документи за участие в проекта на Софийския университет по програма “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” е удължен до 10.11.2013 г.

 

За повече информация: http://su.acadlit.uni-sofia.bg/

 

Заповядайте!