Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '07 / Балообразуване / Факултет за начална и предучилищна педагогика / Музика

   

Музика

Факултет за начална и предучилищна педагогика

Форма на обучение: Редовно

 

Оценка от изпита по

 

Оценка от изпита по

 

Оценка от изпита по

   
Солфеж - писмен + Солфеж - устен и елементарна теория на музиката + Музикален инструмент или пеене = бал