Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '07 / Приложения / ГРАФИК за провеждане на изпитите

   

Приложение 1

 

Дата

Състезателни изпити

Начало на изпита

09 юли понеделник

Комплексен изпит по старогръцки и латински език Комплексен изпит по сръбски и хърватски език Полски език

8.00 ч. 8.00 ч. 14.00 ч.

10 юли вторник

Богословие - писмен Физика - I Чешки език

8.00 ч. 8.00 ч. 14.00 ч.

11 юли сряда

Италиански език Философия и социални науки

8.00 ч. 14.00 ч.

12 юли четвъртък

Математика - I

8.00 ч.

13 юли петък

Български език и литература Проверка на говорни и комуникативни способности

8.00 ч. 14.00 ч.

16 юли понеделник

Биология

8.00 ч.

17 юли вторник

История на България Проверка на говорни и комуникативни способности

8.00 ч. 14.00 ч.

18 юли сряда

Химия - I Богословие - устен Физика - II

8.00 ч. 8.00 ч 14.00 ч.

19 юли четвъртък

Английски език Проверка на говорни и комуникативни способности

8.00 ч. 14.00 ч.

20 юли петък

Немски език Руски език

8.00 ч. 14.00 ч.

23 юли понеделник

Френски език

8.00 ч.

24 юли вторник

Химия - II Испански език

8.00 ч. 14.00 ч.

25 юли сряда

География на България Рисуване по натура - натюрморт (молив)

8.00 ч. 8.00 ч.

26 юли четвъртък

Математика - II Рисуване по натура - цветна задача

8.00 ч. 8.00 ч.

27 юли петък

Журналистика - писмен Събеседване (за спец. Изобразително изкуство)

8.00 ч. 8.00 ч.

28 юли събота

Събеседване (за спец. Изобразително изкуство)

8.00 ч.

30 юли понеделник

Солфеж - писмен

8.00 ч.

31 юли вторник

Солфеж - устен

8.00 ч.

1 август сряда

Музикален инструмент или пеене

8.00 ч.

2 август четвъртък

Музикален инструмент или пеене

8.00 ч.

3 август петък

Журналистика - устен

8.00 ч.

 

З а б е л е ж к а: 1. Един ден преди изпита всеки кандидат-студент е длъжен да провери в коя сграда и зала е разпределен да се яви. 2. Всеки кандидат-студент е длъжен да се яви 1 час преди началото на изпита и да носи картончето с входящия си номер и лична карта или военна книжка. 3. Всеки кандидат-студент има възможост да се яви по избор на единия или на двата конкурсни изпита по математика, физика и химия. За балообразуването се взeма оценката, която формира по-висок бал.

Всички разпределения за явяване на изпити по сгради и зали, резултати от конкурсните изпити, класирания и други съобщения се обявяват на електронния адрес www.uni-sofia.bg и на сградата на Химическия факултет, бул. "Джеймс Баучер" 1. Придвижването се осъществява с трамваи № 14 и 18 и автобуси № 88, 94, 102, 120. Информационното бюро по кандидатстудентски въпроси се разкрива кампанийно всяка година за периода от месец април до края на месец август. То се намира в северното крило на Ректората - бул. "Цар Освободител" 15, телефон 846 74 29 или 9308 380.