Начало / Университетът / Административна структура / Академичен съвет

   

Членове

проф. дфн Анастас Герджиков Ректор
проф. д-р Мира Маркова Исторически факултет - Декан
проф. дин Веселин Янчев Исторически факултет
проф. д.пс.н. Соня Карабельова Философски факултет - Декан
проф. д-р Георги Вълчев Философски факултет
проф. д-р Мадлен Данова Факултет по класически и нови филологии - Декан
проф. дфн Димитър Димитров Факултет по класически и нови филологии
доц. д-р Бойко Пенчев Факултет по славянски филологии - Декан
проф. дфн Амелия Личева Факултет по славянски филологии
проф. д-р Даниел Вълчев Юридически факултет - Декан
доц. д-р Юрий Кучев Юридически факултет
проф. д-р Лиляна Стракова Факултет по педагогика - Декан
доц. д-р Силвия Цветанска Факултет по педагогика
проф. дпн Милен Замфиров Факултет по науки за образованието и изкуствата - декан
проф. д-р Николай Цанев Факултет по науки за образованието и изкуствата
проф. д-р Веселина Вълканова Факултет по журналистика и масова комуникация - Декан
проф. д-р Ефрем Каранфилов Факултет по журналистика и масова комуникация
доц. д-р Ивайло Найденов Богословски факултет - Декан
доц. д-р Павел Павлов Богословски факултет
доц. д-р Атанас Георгиев Стопански факултет - Декан
доц. д-р Тодор Ялъмов Стопански факултет
доц. д-р Първан Първанов Факултет по математика и информатика - Декан
проф. д-р Мая Стоянова Факултет по математика и информатика
проф. дфзн Георги Райновски Физически факултет - Декан
проф. дфзн Александър Драйшу Физически факултет
чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов Факултет по химия и фармация - Декан
акад. проф. дхн Николай Денков Факултет по химия и фармация
проф. д-р Стоян Шишков Биологически факултет - Декан
доц. д-р Вяра Маматаркова Биологически факултет
проф. д-р Климент Найденов Геолого-географски факултет - Декан
проф. д-р Васил Маринов Геолого-географски факултет
доц. д-р Дорина Михова Медицински факултет - Декан
проф. д-р Любомир Спасов Медицински факултет
проф. д-р Светлозара Халачева Департамент за езиково обучениепо спорт
гл. ас. д-р Симеон Хинковски Факултет по класически и нови филологии
гл. ас. д-р Деница Хинкова Философски факултет
гл. ас. д-р Атанас Грозданов Биологически факултет
Микаела Станчева - докторант Биологически факултет
Радослав Христов - студент Юридически факултет
Георги Хаджиев - студент Медицински факултет
Албена Григорова Началник отдел „Образователни дейности“