Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Официален старт на учебната година за магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет

   

20.10.2023

 

На 16 октомври официално стартираха първите модули от учебната година за задочната 2-семестриална магистърска програма „Енергийни пазари и услуги“ към Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопанския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“. В първия едноседмичен модул се проведоха занятията по първите задължителни дисциплини. За тазгодишния випуск имаше над 50 кандидати, като след подбор на база предишно образование, професионален опит и лидерски потенциал бяха приети 32 студенти.

EPU-2023

Участниците в програмата бяха посрещнати от директора на програмата и декан на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев и от координатора на програмата гл.ас. д-р Мария Трифонова, като обучението започна с лекции по „Регулирани услуги, пазари и ценообразуване“, „ВЕИ и биогорива“, „Енергийни ресурси и технологии“ и др. дисциплини изцяло присъствено в най-новата и модерна зала в Стопанския факултет – 315, изцяло обновена и оборудвана с дарение от УниКредит Булбанк.

Магистърската програма е предназначена за работещи професионалисти и е в задочна форма, като обучението по специалните дисциплини e организирано в 3 модула по 5 дни през зимния семестър и 2 модула по 5 дни през летния семестър. За завършилите неикономически специалности са предвидени допълнителни лекции и изпити по общоикономически дисциплини през зимния и летния семестър. След семестриално завършване, студентите трябва да защитят магистърски тези през ноември 2024 г. или през 2025 г.