Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Интелектуалната собственост достигна до младите хора в няколко гимназии чрез съвместна инициатива на Стопански факултет, Патентно ведомство на РБ и ИПИИС

   

10.10.2022

 

На 29 и 30 септември 2022 г. в залата на Централна патентна библиотека се проведе обучение, свързано със особеностите на марката и промишления дизайн в ерата на дигиталните технологии.

Съвместната инициатива организирана от Патентно ведомство на Република България с участието на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Института по право, икономика и интелектуална собственост (ИПИИС), популяризира сред младото поколение индустриалната собственост като способ за защита и средство за борба срещу разпространението и потреблението на фалшиви стоки. Участници в инициативата, проведена по линия на международното сътрудничество със Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС), бяха ученици и учители от Националната финансово-стопанска гимназия, Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“, 18 СУ „Уилям Гладстон“ - София и Националната професионална гимназия по фотография и полиграфия.

Untitled design(2)

В първия ден от двудневното обучение, участниците бяха запознати с процесите по идентифициране и създаване на марка, процедурите по регистрация на марки и дизайни, дигитализацията на промишления дизайн, достъпните инструменти и електронни услуги за придобиване на закрила върху марки и дизайни, както и възможните нарушения и начините за защита на индустриалната собственост.

Във втория ден учениците се включиха в отборно състезание за изготвяне на бизнес проект, свързан със разработването на марка, придобиването на закрила и възможностите за нейните нарушения чрез използването ѝ за разпространение на фалшиви стоки.

На спечелилите състезанието отбори бяха връчени специални награди, а на участващите училища бе връчен сертификат от името на Патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост.