Начало / Образование / Следдипломна квалификация / Усъвършенстване на комуникативните умения за успешен диалог с Изтока

   

Факултет по класически и нови филологии

 

Специалност Японистика

 

ДВУСЕМЕСТРИАЛЕН КУРС ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ ЗА УСПЕШЕН ДИАЛОГ С ИЗТОКА“

 

Курсът има за цел да подготви специалисти за комуникация между източната и западната култури. При завършване курсистите получават сертификат за Специалист-медиатор Изток-Запад. Препоръчително условие за прием е завършена бакалавърска степен и владеене на европейски език на ниво минимум В1-В2 (различен от български). Няма изискване за владеене на източен език. Приемът се извършва по документи.

Преподавателски екип и изучавани дисциплини:

Проф. д-р Гергана Петкова – Съзнателно образование или как да бъдем ефективни когато учим и когато преподаваме (на базата на японския опит и философия)

Проф. д-р Г. Петкова, проф. доц. д-р В. Николова – Комуникация между половете: Какво и как да четем между редовете в литературата и в общуването

Маестро Йордан Камджалов – Феноменът на колективната комуникация през призмата на музиката

Доц. д-р Ал. Каракачанов – Философски основи на човешката комуникация

Надя Обретенова – Визуална комуникация: как да се изразяваме и себеизразяваме

Д-р Людмила Кирилова – Свещени текстове на Изтока: взаимовръзки и интерпретации

Д-р Людмила Кирилова – Комуникация чрез визуалните изкуства: наратив, образ и символика

Записване: срок постоянен, в каб. 214, партер, Ректорат, Северно крило, бул. Цар Освободител 15.

Документи за кандидатстване: заявление до Ректора за участие в курса (свободен текст), ксерокопие на диплома за висше образование (БА или МА), документ за платена такса – фискален бон или бордеро.

Начин на плащане: по банков път-IBAN BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC BNBGBGSD, БНБ-София; или в Софийски университет-Ректорат, Паричен салон – 6 етаж, Северно крило. Задължителна информация за банковия документ – трите имена, Факултет по класически и нови филологии и името на курса – СДК „Усъвършенстване на комуникативните умения за успешен диалог с Изтока“.

Такса за обучение: 800 лв. за целия период на обучение.

 

За допълнителна информация:

Сектор "Следдипломна квалификация", Ръководител сектор: Цветана Панова

Ректорат, каб 214, Тел.: (+ 359 2) 9308 548, (+ 359 2) 846 35 46,

E-mail: tspanova@admin.uni-sofia.bg

ЦЕНТЪР ЗА ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ, бул. “Тодор Алексанров” №79, стая 31А

http://japanology.bg/, jstudies.su@gmail.com , youtube: Japanese Studies University of Sofia

тел. 0877 877 593 / 0899 870 980