Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Кариерен форум 6.0 / dm drogerie markt Bulgaria/dm България

   

 

Tърсиш не просто работа, а работа, която да те удовлетворява? Искаш да си полезен както за себе си, така и за хората около теб? Искаш да бъдеш част от екип, който работи мотивирано и с ентусиазъм? То тогава dm е правилното място за теб! Защото ние сме повече от работодател. Ние сме екип. Екип, за който думата „работа“ означава развитие, удовлетворение и принос към обществото.

447_1_500_0

dm drogerie markt е една от най-успешните вериги дрогерийни магазини в Европа. Нашата цел е да работим в интерес на хората и да очароваме клиентите си с нашия асортимент и услуги. И това можем да направим само когато живеем работата си различно, а именно по-осъзнато: създаваме среда, в която е възможно развитие - за всеки отделен човек, за целия ни екип и за качествените продуктови предложения, които наистина са от полза за нашите клиенти.

Интернет страница на компанията: https://www.dm-drogeriemarkt.bg/

Портал за обяви за работа и стаж в компанията: https://www.dm-jobs.com/Bulgaria/?locale=bg_BG

 

Виртуален щанд 1: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTdhNjEzNDEtNzUyNy00MjFlLTllNTktMGUwYTIyOTE5YTQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22655bc315-ddc8-46fd-8e94-a3e104272732%22%2c%22Oid%22%3a%2271125219-39e4-489e-a4be-12b0d4ca9d53%22%7d

Лице, представляващо компанията: Лора Тодорова, Lora.Todorova@dm-drogeriemarkt.bg, 0882 501 722

 

 

Виртуален щанд 2: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTdhNjEzNDEtNzUyNy00MjFlLTllNTktMGUwYTIyOTE5YTQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22655bc315-ddc8-46fd-8e94-a3e104272732%22%2c%22Oid%22%3a%2271125219-39e4-489e-a4be-12b0d4ca9d53%22%7d

Лице, представляващо компанията: Аделина Шишкова, Adelina.Shishkova@dm-drogeriemarkt.bg, 0882 501 682

 

 

Данни за връзка с представител на компанията: Лора Тодорова, Lora.Todorova@dm-drogeriemarkt.bg, 0882 501 722