Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Администрация / Деканат

   
Главен инспектор
администрация на факултет
Анелия Велиновска
стая А417
тел. (02) 962 31 57, (02) 8161 447
e-mail: velinovska@phys.uni-sofia.bg
Приемно време: 10.00 - 12.00 , 14.00 - 15.00
   
Инспектор
учебна дейност
Павлинка Петрова
стая А421
тел. (02) 862 30 91, (02) 8161 411
e-mail: petrova@phys.uni-sofia.bg
Приемно време: 10.00 - 12.00 , 14.00 - 15.00
   
Инспектор
докторантури, СДК и НИД
София Искренова
стая А421
тел. (02) 862 30 91, (02) 8161 411
e-mail: siskrenova@phys.uni-sofia.bg
Приемно време: 10.00 - 12.00 , 14.00 - 15.00
   
Инспектор
информационни дейности
Весела Мишева
стая А407
тел. (02) 8161 709
e-mail: vmisheva@phys.uni-sofia.bg
   
Технически изпълнител Марияна Янушева
стая А409
тел. (02) 8161 864
e-mail: mery@phys.uni-sofia.bg