Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Анита Георгиева Милушева, Философски факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно.на адрес: https://us04web.zoom.us/j/75514572392?pwd=d2twcGJoUGFzZ0d6VGw5a1Y0TFFvUT09

Meeting ID: 755 1457 2392 Password: 6fPpbW

Публична защита на Анита Георгиева Милушева, докторант на самостоятелна подготовка, професионално направление 3.2. Психология – Клинична психология, катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология”. Тема: „ЛОКУС НА КОНТРОЛ, КОПИНГ-МЕХАНИЗМИ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С КАРЦИНОМ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР”.

Автореферат

Научно жури в състав:

Председател: проф. д.пс.н. Людмил Дочев Георгиев

Рецензии:

  • проф. д.пс.н. Людмил Дочев Георгиев BG ЕNG
  • доц. д-р Павлина Петкова Петкова BG ENG

Становища:

  • проф.д.м.н. Дроздстой Стоянов Стоянов BG ENG
  • проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова BG ENG
  • проф. д.м.н. Христо Василев Кожухаров BG ENG

Публикувано на 30.04.2020 в 15:02 ч.