Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Спортни игри и планински спортове

   

Ръководител: проф. д-р Георги Игнатов
Ректората, стая 120, тел. 944 27 49
ст. "Академик - Гео Милев"

доц. д-р Антон Хиджов
Ректората - стая 120, тел. 9308 435, 944 27 49, Стената Ректорат (над Паричен салон)

проф. д-р Ирен Пелтекова
Ректората, стая 120, тел. 944 27 49
ст. "Академик - Гео Милев"

гл.ас. д-р Бояна Митрева

Ректората, стая 120, тел. 944 27 49
ст. "Академик - Гео Милев"

гл. ас. д-р Венелина Цветкова

Ректората, стая 120, тел. 9308 435

доц. д-р Марина Недкова

База "Бонсист", Студентски град

гл. ас. д-р Мина Антонова
Ректората, ст. 120, тел. 9442749

гл. ас. д-р Петър Колев
Ректората, стая 120, тел. 944 27 49, тел. 9308 435,
Спортен салон Биологически факултет

гл. ас. д-р Тихомир Димитров
Ректората - стая 120, тел. 9308 435, 944 27 49

гл. ас. Николай Стайков
Ректората, ст. 120, тел. 9442749

ст. пр. Таня Гавраилова

Ректората, стая 120, тел. 944 27 49
ст. "Академик - Гео Милев"

 

Ръководители катедра:

2001-2005 - Антон Хиджов;

2005-2009 - Александър Еленков ;

2009-2010 - Петър Колев;

2010-2013 - Ирен Пелтекова;

2013-2017 - Ирен Пелтекова.