Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проф. Йоахим Швалбах бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   

24.04.2019

 

prof_joahim_shvalbah_be_udostoen_s_pochetnoto_zvanie_doktor_honoris_kauza_na_sofijskiya_universitet_sv_kliment_ohridski_medium200x200

На тържествена церемония, която се проведе в Аулата на Ректората, проф. Йоахим Швалбах от Университета Хумболт в Берлин бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България е на Стопанския факултет .

Тържествената церемония бе открита от декана на Стопанския факултет доц. Теодор Седларски , който представи накратко проф. Швалбах.

Йоахим Швалбах е емеритиран професор по международен мениджмънт от Хумболтовия университет – Берлин, Германия. От 2004-2006 г. е декан на Факултета по бизнес и икономика в Хумболтовия универистет. Гост-професор е в множество престижни университети, сред които Харвард, Станфорд, университетите в Ню Йорк, Санта Барбара, Тулуза, Вирджиния, редовно чете лекции във Факултета по мениджмънт в Пекинския университет, Школата по бизнес „Сунятсен“ в Гуанджоу и в Стопанския факултет на Софийския университет, където преподава стратегически и международен мениджмънт в магистърски програми.

1_1

Доц. Седларски подчерта, че научните изследвания на проф. Швалбах са в областта на корпоративната устойчивост и социалната отговорност, корпоративното управление, отговорно лидерство, изпълнителски възнаграждения, ефективни съвети на директорите, управление на корпоративната репутация и репутацията на главните изпълнителни директори, както и достъп до международните пазари.

„Редактор е на редица академични книжни поредици и научни публикации. Публикувал е 11 книги, редактор е на 6 специални издания на научни списания и има публикувани над 100 статии във водещи научни списания. Проф. Швалбах преподава курсове по микроикономическа теория, индустриална организация, управленска икономика, основи на стопанското управление“, допълни още доц. Седларски.

Проф. Швалбах е организатор и съорганизатор на над 30 международни конференции и семинари. Сред тях са международните конференции на Стопанския факултет.

2_1

На основата на научните му постижения Йоахим Швалбах е оценен от престижното немско издание Handelsblatt като принадлежащ към най-добрите 5% сред професорите по бизнес администрация сред 1300 професори в немскоезичните страни (Австрия, Германия и Швейцария).

Доц. Седларски изтъкна още, че като преподавател в Хумболтовия университет Йоахим Швалбах инициира програма за академичен обмен за преподаватели от Стопанския факултет на Алма матер и Хумболтовия университет в областта на икономиката и бизнес администрацията, финансирана от Германската служба за академичен обмен ДААД.

През есента на 2018 г. проф. Швалбах успява да привлече извънредно издание на семинара на международното Общество по стратегически мениджмънт (SMS Conference Exension Workshop) в София, домакин на което беше Стопанският факултет на Софийския университет, като част от годишната конференция на Обществото по стратегически мениджмънт, състояла се по-рано в Париж. Обществото се състои от над 3000 членове от повече от 80 страни – университетски преподаватели, бизнес лидери и консултанти.

3_1

Проф. Йоахим Швалбах бе удостоен със званието „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет от ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков . Ученият от световна величина в областта на стратегическия мениджмънт отбеляза, че за него е голяма чест да получи това почетно звание и благодари за високата оценка на неговите научни постижения и участието му в академичното сътрудничество между Софийския университет и Университета Хумболт в Берлин в полето на икономиката и бизнес администрацията.

Проф. Швалбах изнесе академично слово на тема „Теория vs. реалност. Как икономическите теории допринасят за по-доброто разбиране на света“ (Theory versus reality. How can economic theories help to better understand the world?), в което акцентира върху изследванията си в областите на промишлената икономика и корпоративното управление. В сферата на промишлената икономика той представи изводи от международни сравнителни проучвания по темите за устойчивостта на корпоративните печалби и навлизането на пазара и конкурентостта. В сферата на корпоративното управление той засегна въпроса за възнаграждението на изпълнителните директори, който привлича широко академично и медийно внимание.

4_1

Един от основните изводи на проф. Швалбах бе, че теоретичните и емпирични изследвания са взаимосвързани, че организациите се ръководят от човешки същества, следователно трябва да обръщаме повече внимание на човешкото поведение, което отива отвъд опита на икономистите и изисква интердисциплинарно изследване. Икономистите трябва да покажат повече какви икономически и социални ефекти имат резултатите от техните изследвания, посочи проф. Швалбах. Той допълни, че в същото време икономистите трябва да помогнат на частните и публичните компании да идентифицират и комуникират предимствата и недостатъците на своите бизнес начинания, в местните и глобалните пазари, по отношение на икономическите и социалните им въздействия върху обществата.

5_1jpg
7_1