Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) / Гост-лекция на д-р Георги Налбантов, мениджър на отдел „Прогностично моделиране“, Делойт България

   

31.05.2017

1

 

Д-р Георги Налбантов, мениджър на отдел „Прогностично моделиране“, Делойт България , е част от Съвета на менторите към МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“ .

Д-р Налбантов изнесе лекция на тема „Unsupervised learning: Some advanced concepts“ за студентите, слушащи курса „Аналитичен инструментариум за големи масиви от данни в бизнеса“.

Поради големия интерес към темата, д-р Налбантов покани студентите от магистърската програма на втора лекция на тема „Support vector machines for unsupervised learning“, която ще се проведе на 15 юни 2017 г. (четвъртък) от 18.30 ч. в офиса на Делойт България.