Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Списание „Транспорт & Логистика“ публикува статия за Стопанския факултет

   

08.04.2016

 

Списание „Транспорт & Логистика“ публикува в новия си брой (април/2016 г.) статия за Стопанския факултет и за магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“.

 

Текст и факсимиле на статията:

 

IUEIKU-Logistika

 

Университет търси сътрудничество с логистичния бранш

Стопанският факултет към Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски" беше възстановен преди 25 години и от тогава той спечели популярност в научните среди и според официалния рейтинг на МОН заема първите места в обучението по „Икономика“ и „Администрация и управление“. Сред магистърските му програми, от 2009 г., има специализация по Логистика и вериги на доставки. Новото ръководство на факултета ще търси по-тясно сътрудничество с логистичния бранш при обучението на студентите, така че те да могат да добият повече знания от кухнята на бизнеса.

В Стопанския факултет на СУ има 2 бакалавърски специалности - “Икономика и финанси“ и „Стопанско управление“, в които се дават базови основи на бъдещите икономисти. Разделянето по направления става в магистърските програми, в които пък има различни специализации.

 

Специалността

Логистиката като специалност влиза в магистърската програма "Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги". В нея има 3 специализации - Енергийни пазари и услуги, Фасилити мениджмънт и Логистика и вериги за доставка. Причината те да са в една програма е, че имат общи базови предмети.

За завършилите бакалавърска или магистърска програма по икономика или мениджмънт, т. нар. специалисти, програмата се състои от 2 семестъра, които завършват с дипломна работа. През първия семестър студентите изучават общи базови предмети. Сред задължителните, свързани с логистиката, са "Икономика на транспорта и логистиката" и "Търсене и предлагане на логистични услуги". При избираемите логистичните предмети са "Технологии в транспорта и логистиката", „Прогнозиране и планиране на логистичните услуги" и "Технически елементи на логистичната система".

През втория семестър става разделянето по специализациите. За бъдещите логистици задължителни дисциплини са "Управление на веригите за доставка" и " Проектиране транспортни и логистични системи". Избираемите са „Приложение на ИТ технологиите в логистиката", "Статистика и моделиране на логистичните процеси", "Документация на логистичните процеси" и "Социално-икономическа и екологична ефективност на транспортните и логистични системи".

 

Прием и такси

В магистърската програма за специалисти има около 10 бройки по държавна поръчка, които заплащат по 170 лв. на семестър, докато за останалите таксата е 700 лв. Толкова е и за магистратурата за "неспециалисти". Тяхната програма се състои от 4 семестъра. През първите два се изучават базови икономически дисциплини. Третият и четвъртият семестър се припокриват с програмата на "специалистите".

Приемът за специалисти става с общоикономически тест, който се състои от около 30 затворени въпроса. За него има конспект, публикуван на страницата на факултета – www.uni-sofia.bg/feba. След това има събеседване с комисия, където на кандидатите се задават общо икономически въпроси и се разговаря за интереса им към специалността. Класирането става по оценките от тези 2 изпита плюс оценката им от бакалавърската степен.

Изпитът за прием на "неспециалистите" се състои от общоикономическо есе по зададена тема плюс превод от западен език на български, тъй като се иска поне 1 западен език.

 

Отворено за гост-лектори

"Търсим по-тясно сътрудничество с фирми от логистичния бранш - каза ас. Атанас Георгиев, координатор на магистърската програма. - Отворени сме за гост-лектори от бизнеса, за посещения на предприятия, стажове, търсене на кандидати за работа и други, желани от бизнеса форми на сътрудничество."

Факултетът е доказал, че може да работи успешно с бизнеса и съобразява програмите си с него. Така някои от специализациите са направени по желание на фирмите – например, счетоводство на инфраструктурни фирми или на ИТ компании.

Много активни са енергийните фирми, които са чести гост-лектори във факултета. Някои от тях дават възможност на студентите да посетят работните им площадки и приемат стажанти. Други пък изпращат свои служители да следват в дадена специализация на магистърските програми.

 

Васил ВАСИЛЕВ

 

Стопанският факултет благодари на Издателство „Българска транспортна преса“ (www.logistika.bg) за интереса и съдействието!