Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Семинар по икономически изследвания: "Forward Guidance: А Novel Perspective" - 23 септември 2015 г.

   

18.09.2015

 

Центърът за икономически теории и стопански политики и Стопанският факултет на СУ
организират редовен Семинар по икономически изследвания

 

Петнадесетото издание на семинара е на тема

"Forward Guidance: А Novel Perspective"

 

Докторантът Виктор Маринков ще представи резултатите от своето изследване

 

"Guiding Expectations Forward"

Viktor Marinkov

European University Institute

 

This paper studies the effects of Forward Guidance (FG) from a novel perspective. Instead of considering FG as a promise for future actions (Odyssean) or providing better forecasting (Delphic), the Central Bank in the model is giving a signal about its own reaction function.
The Central Bank uses FG as a communication device to signal a policy change to the adaptively learning agents under the zero lower bound (ZLB). The main findings are that clear communication increases welfare compared to no communication. Nevertheless, if the message has been too vague and agents view it through the lens of past observations, Forward Guidance may be ineffective. Finally, the model is able to replicate some features of the data on private forecasts during the zero lower bound and Forward Guidance episodes.

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ (pdf)


Семинарът ще се проведе на 23 септември (сряда) 2015 г., от 18:30 ч. в зала 420 на Стопанския факултет.

Семинарът е отворен за преподаватели, докторанти и студенти на СУ и други висши училища, както и за изследователи от научни институти.СЕМИНАР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Семинарът е отворен към всички области на икономическото знание
 • Представят се и се разискват оригинални идеи, както и обобщения и сравнителен анализ на съществуващо знание
 • Разглеждат се както разработки, използващи описателния (позитивния) подход на изследване, така и такива, отнасящи се към оптималния (нормативния) подход
 • Заявки за теми на следващи издания на семинара се приемат от ръководителя на Центъра за икономически теории и стопански политики доц. Теодор Седларски на адрес econ@feb.uni-sofia.bg.
 • Семинарът се организира редовно в зала 420 на Стопанския факултет
 • В специална семинарна поредица се публикуват дискусионни материали (working paper series) - Bulgarian Economic Papers (bep.bg)
 • Работните езици са български и английски
 • Сред тематичните направления на семинара са:
 1. Бизнес цикли
 2. Икономически растеж
 3. Парична теория и политика
 4. Човешки капитал
 5. Пазар на труда
 6. Фискална политика
 7. История на икономическите учения
 8. Икономически институции
 9. Поведенческа икономика
 10. Икономически анализ на правото и др.

 

 

Представените научни разработки с високо качество се публикуват в електронното издание за дискусионни материали на Центъра за икономически теории Bulgarian Economic Papers (bep.bg)

 Очаквайте информация за предстоящите издания на семинара в профилите на Центъра за икономически теории:

 

Група за съобщения по електронната поща
Дискусионна група във Facebook