Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Семинар по икономически изследвания - 26 май 2015: „Подход за анализ и оценка на взаимодействието между фискалната и паричната политика при противоположни парични режими: представяне на емпирични резултати за периода 2006-2013 г.“

   

20.05.2015

 

Центърът за икономически теории и стопански политики и Стопанският факултет на СУ организират редовен Семинар по икономически изследвания

 

Тринадесетото издание на семинара е на тема

„Подход за анализ и оценка на взаимодействието между фискалната и паричната политика при противоположни парични режими: представяне на емпирични резултати за периода 2006-2013 г.“

 

Доклад ще изнесе докторант Димитър Златинов

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ДИМИТЪР ЗЛАТИНОВ (PDF)

 

Семинарът ще се проведе на 26 май (вторник) 2015 г., от 18:30 ч. в зала 420 на Стопанския факултет.

 

Равновесни стойности на бюджетното салдо и нормата на задължителни минимални резерви от гледна точка на равновесието на фискалния и паричния сектор и на реалния и външния сектор в България

Zlatinov1

Забележка: На абсцисата са разположени стойностите на бюджетното салдо (млн. национална валута), а на ординатата – нормата на задължителни минимални резерви (%)

 

Равновесни стойности на бюджетното салдо и нормата на задължителни минимални резерви от гледна точка на равновесието на фискалния и паричния сектор и на реалния и външния сектор в Чехия

Zlatinov2

Забележка: На абсцисата са разположени стойностите на бюджетното салдо (млн. национална валута), а на ординатата – нормата на задължителни минимални резерви (%). Поради високата равновесна стойност на бюджетното салдо от гледна точка на баланса на фискалния и паричния сектор през 2009 г. точката не е показана на графиката.

 


Семинарът е отворен за преподаватели, докторанти и студенти на СУ и други висши училища, както и за изследователи от научни институти.

 

СЕМИНАР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Семинарът е отворен към всички области на икономическото знание
 • Представят се и се разискват оригинални идеи, както и обобщения и сравнителен анализ на съществуващо знание
 • Разглеждат се както разработки, използващи описателния (позитивния) подход на изследване, така и такива, отнасящи се към оптималния (нормативния) подход
 • Заявки за теми на следващи издания на семинара се приемат от ръководителя на Центъра за икономически теории и стопански политики доц. Теодор Седларски на адрес econ@feb.uni-sofia.bg.
 • Семинарът се организира редовно в зала 420 на Стопанския факултет
 • В специална семинарна поредица се публикуват дискусионни материали (working paper series) - Bulgarian Economic Papers (bep.bg)
 • Работните езици са български и английски
 • Сред тематичните направления на семинара са:
 1. Бизнес цикли
 2. Икономически растеж
 3. Парична теория и политика
 4. Човешки капитал
 5. Пазар на труда
 6. Фискална политика
 7. История на икономическите учения
 8. Икономически институции
 9. Поведенческа икономика
 10. Икономически анализ на правото и др.

 

Представените научни разработки с високо качество се публикуват в електронното издание за дискусионни материали на Центъра за икономически теории Bulgarian Economic Papers (bep.bg)

 


Група за съобщения по електронната поща
Дискусионна група във Facebook


Очаквайте информация за предстоящите издания на семинара в профилите на Центъра за икономически теории: