Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Работно посещение на проф. д.ик.н. Георги Чобанов и доц. д-р Теодор Седларски в Хумболтовия университет - Берлин

   

28.05.2014

 

От 21.05. до 28.05.2014 се проведе работно посещение на проф. д.ик.н. Георги Чобанов и Зам.-декана по учебната и международната дейност на Стопанския факултет доц. д-р Теодор Седларски в Хумболтовия университет - Берлин. Визитата е в рамките на дългогодишното двустранно сътрудничество между Хумболтовия и Софийския университет и се съфинансира от Германската служба за академичен обмен (DAAD).

 

На проведените срещи с изпълняващата длъжността Зам.-декан по учебната дейност в Стопанския факултет на Хумболтовия университет Dr. Anja Schwerk и с координаторите съответно за сътрудничеството с Централна и Източна Европа Dr. Stefan Karsch и на програма Еразъм+ Dr. oec. Dietmar Buchmann бяха договорени параметрите за продължаване и разширяване на сътрудничеството с привличане на нови гост-преподаватели, които да изнасят лекции на немски и английски език в Стопанския факултет на СУ, както и да участват в съвместни изследователски проекти

 

Преподавателите-партньори на Стопанския факултет Prof. Dr. Joachim Schwalbach и Prof. PhD Hermann Elendner потвърдиха участието си в предстоящата 17-та Международна годишна конференция на факултета / Четвърто издание на световния форум за устойчиво развитие Club of Sophia и преподавателските си ангажименти в София за следващата учебна година.

 

С любезното съдействие на Prof. Schwalbach бе организирано посещение в Немския институт за икономически изследвания (DIW) - Берлин, където бяха проучени възможностите за използване на наличните бази от данни за Германия и Европа.

 

При срещите в другата партньорска институция на Стопанския факултет в Берлин - Висшето училище SRH също бе обсъдена организацията на Международната годишна конференция през октомври, студентският и преподавателския обмен в рамките на новоподписания договор по програма Еразъм+, както и многобройни други съвместни инициативи.