Начало / Университетът / Центрове / Център за икономически теории и стопански политики / Новини от Центъра / Семинар по икономически изследвания в памет на Гари Бекер: доц. д-р Владимир Пеовски, "Гари Бекер и 'имперските претенции' на икономическата наука" - 29.05.2014

   

15.05.2014

PeovskiOnBecker2014Центърът за икономически теории и стопански политики и Стопанският факултет на СУ организират редовен Семинар по икономически изследвания в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Четвъртото издание на семинара е в памет на проф. Гари Бекер (02.12.1930–03.05.2014) и е на тема "Гари Бекер и 'имперските претенции' на икономическата наука". Семинарът ще се проведе на 29 май (четвъртък) 2014 г., от 18:30 ч. в зала 417 на Стопанския факултет. Доклад ще изнесе доц. д-р Владимир Пеовски.

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ДОЦ. Д-Р ВЛАДИМИР ПЕОВСКИ (pdf)

 

Семинарът е отворен за преподаватели, докторанти и студенти на СУ и други висши училища, както и за изследователи от научни институти.

СЕМИНАР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Семинарът е отворен към всички области на икономическото знание
 • Представят се и се разискват оригинални идеи, както и обобщения и сравнителен анализ на съществуващо знание
 • Разглеждат се както разработки, използващи описателния (позитивния) подход на изследване, така и такива, отнасящи се към оптималния (нормативния) подход
 • Заявки за теми на следващи издания на семинара се приемат от ръководителя на Центъра за икономически теории и стопански политики доц. Теодор Седларски на адрес econ@feb.uni-sofia.bg.
 • Семинарът се организира редовно в зала 417 на Стопанския факултет
 • В специална семинарна поредица се публикуват дискусионни материали (working paper series)
 • Работните езици са български и английски
 • Сред тематичните направления на семинара са:

 

 1. Бизнес цикли
 2. Икономически растеж
 3. Парична теория и политика
 4. Човешки капитал
 5. Пазар на труда
 6. Фискална политика
 7. История на икономическите учения
 8. Икономически институции
 9. Поведенческа икономика
 10. Икономически анализ на правото и др.


Група за съобщения по електронната поща
Дискусионна група във Facebook

Очаквайте информация за предстоящите издания на семинара в профилите на Центъра за икономически теории: