Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 4.4. Науки за Зeмята / Специалност География / Регионално развитие и управление

   
  • Магистърска програма: Регионално развитие и управление (РРУ) – за специалисти*

Срок на обучение за специалисти: 2 семестъра / 3 семестъра
Форма на обучение: редовна / задочна
Прием: зимен семестър

Ръководител: доц. д-р Георги Бърдаров

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 257А
тел.: 02 9308 402
е-mail: gburdarov@gea.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика - редовно обучение
Квалификационна характеристика - задочно обучение

Учебен план - редовно обучение
Учебен план - задочно обучение

Програми:

I курс - редовно обучение, специалисти

 

*специалисти са студенти завършили образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в специалностите „География“, „Туризъм“, „Регионално развитие и политика“, „История и География“, „Биология и География“, “Икономика”, “Международни отношения”, „Социални дейности”, “Политология”, “Социология”, “Европеистика”, “Екология”.

 

  • Магистърска програма: Регионално развитие и управление (РРУ) – за неспециалисти

Срок на обучение за неспециалисти: 3 семестъра / 4 семестъра
Форма на обучение: редовна / задочна
Прием: летен семестър

Ръководител: доц. д-р Георги Бърдаров

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 257А
тел.: 02 9308 402
е-mail: gburdarov@gea.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика - редовно обучение
Квалификационна характеристика - задочно обучение

Учебен план - редовно обучение
Учебен план - задочно обучение

 

*неспециалисти са студенти, които не са завършили образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в специалностите „География“, „Туризъм“, „Регионално развитие и политика“, „История и География“, „Биология и География“, “Икономика”, “Международни отношения”, „Социални дейности”, “Политология”, “Социология”, “Европеистика”, “Екология”.