Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / STUDIA SLAVICO-BYZANTINA ET MEDIAEVALIA EUROPENSIA / ПЕТЕР ШРАЙНЕР "МНОГООБРАЗИЕ И СЪПЕРНИЧЕСТВО"

   
shrainer

Петер Шрайнер

 

Многообразие и съперничество

(Избрани студии за обществото и културата във Византия и средновековна България)

 

Peter Schreiner

 

Variety and Rivalry

/A miscellany of selected studies/

Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia, Vol. IX

 

Sofia University Press, 2004

243 pages, 16, 5 x 23, 5 cm

Paperback

ISBN 954-07-1950-X