Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / КПМГ България допринася за практическата насоченост на обучението по счетоводство в Стопанския факултет

   

22.12.2023

 

На 13.12.2023 г., г-н Георги Василев, ДЕС, старши мениджър „Одит“ в КПМГ България, представи пред третокурсници от спец. „Икономика и финанси“ и спец. „Стопанско управление“ практически казус върху счетоводното отчитане на имоти, машини и оборудване. Той сподели с тях своя дългогодишен опит като одитор и ги провокира да приложат наученото при решаването на казуса.

Untitled design (14)

Студентите имаха възможност да се докоснат до счетоводната практика и да се запознаят със спецификите при придобиването, амортизацията, преоценката и отписването на дълготрайните материални активи.

Инициативата е част от серия събития, реализирани по линия на сътрудничеството между КПМГ България и Стопанския факултет.