Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Гл. ас. д-р Росица Златинска

   
Screenshot 2023-10-05 114818

Гл. ас. д-р Росица Златинска

 

Преподавани дисциплини:

  • Стопанска история
  • Стопанско-историческо развитие и глобализация
  • Израел в световната иконимкика

Избрани публикации:

  • Нормативни документи за дейността на земеделските каси от освобождението до края на XIX в.
  • Българската земеделска банка в периода 1912-1914 г.
  • Из историята на земеделското кредитиране в Габрово и региона (1878-1912)

Научни интереси:

  • История на административните и стопански институции
  • История на земеделското кредитиране в България
  • Стопанска политика

Контакти:

email: rzlatinska@uni-sofia.bg

адрес: 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 125, блок 3, кабинет 508.

Приемно време:

Вторник от 14:00 до 16:00 часа (след предварителна уговорка по имейл).

Профили в научни платформи:

ResearchGate

Scopus

Списък на публикациите

CV на български език