Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Информация и подаване на заявления за явяване на държавен изпит за ОКС „бакалавър“

   

17.08.2023

 

Информация и подаване на заявления за явяване на държавен изпит и защита на магистърска теза за ОКС „бакалавър“ през септемврийската държавна изпитна сесия

 

Уважаеми студенти,

 

Заявленията за явяване на държавен изпит за ОКС „бакалавър“ ще се приемат онлайн от 1 до 7 септември 2023 г. включително на следните имейл адреси:

За специалност „Икономика и финанси“: Мари-Изабел Кунева, m.kuneva@feb.uni-sofia.bg

За специалност „Стопанско управление“ и специалност „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“: Бистра Иванова, b.ivanova@feb.uni-sofia.bg

За чуждестранни студенти: Мари-Изабел Кунева, m.kuneva@feb.uni-sofia.bg

Заявлението се разпечатва, попълва, подписва, сканира и изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на горепосочените имейл адреси в зависимост от специалността на студента.

При приемане на заявлението, ще получите отговор с потвърждение до 2 работни дни. Ако не получите отговор в посочения срок, моля свържете се със съответните инспектори в Стопанския факултет.

Съгласно заповед РД 19-337/19.07.2019 г., точка 6.3, всеки студент задължително трябва да приложи сниман екран на успешно завършена регистрация на сайта: https://alumni.uni-sofia.bg/

 

Държавните изпити ще се проведат на следните дати:

  • Спец. „Икономика и финанси“ (английска и френска програма) – 11 септември 2023 г. от 10:00 часа в Стопанския факултет

Въпросник за държавен изпит

  • Спец. „Стопанско управление“ (английска, немска и френска програма) – 12 септември 2023 г. от 9:00 часа в Стопанския факултет

Въпросник за държавен изпит

  • Спец. „Счетоводство, финанси и дигитални приложения с обучение на английски език“ – 12 септември 2023 г. от 9:00 часа в Стопанския факултет

Въпросник за държавен изпит

 

ВАЖНО!

  1. До защита на магистърска теза и явяване на държавен изпит се допускат само студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити и имат необходимия брой кредити по учебен план.
  2. Задължително в деня на държавния изпит или защитата на магистърската теза се предават 2 снимки паспортен формат при инспекторите, отговарящи за ОКС „магистър“, в кабинет 130 в сградата на Стопанския факултет. Могат да бъдат изпратени и по пощата, включително чрез куриер, на адрес: София, п.к. 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3, Стопански факултет.
  3. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетния номер на студента.
  4. В деня на държавния изпит студентите задължително трябва да носят студентските си книжки. Студент без студентска книжка не се допуска в залата за държавен изпит или защита на магистърска теза.
    Logo FEBA BG