Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / В сп. Икономическа мисъл бе публикувана статията на проф. Егберт, проф. Седларски и д-р Тодоров "Едуард П. Лейзиър и икономиката на персонала" (кн. 6 / 2022)

   

15.02.2023

 

В кн.6/2022 на сп. Икономическа мисъл бе публикувана статията на проф. Хенрик Егберт, проф. Теодор Седларски и д-р Александър Тодоров:

 

"Основи на съвременната икономика: Едуард П. Лейзиър и икономиката на персонала" (pdf)

 

(пълен текст на статията)

 

Егберт, Х., Т. Седларски, А. Тодоров (2022), “Основи на съвременната икономика: Едуард П. Лейзиър и икономиката на персонала”, Икономическа мисъл, 6/2022, с. 671-691.

 

Резюме:

Едуард П. Лейзиър (1948-2020) – един от най-влиятелните съвременни икономисти в областта на приложната икономика на труда, е основоположник на икономиката на персонала, в която икономическият подход се прилага към човешките ресурси. В своите трудове той свързва традиционната икономика на труда с емпиричния анализ на поведението в организациите (предимно частните фирми) и трудовите пазари. Използвайки подход, който е в духа на Чикагската икономическа школа, Лейзиър революционизира представата за човешките ресурси и интегрира тази област на управлението в икономическия анализ. Извън своята научна кариера той е и влиятелен политически съветник. В статията е предложен кратък преглед на някои от основополагащите приноси на Лейзиър в икономическата теория, включващи задължителното пенсиони-ране, теорията на турнирите, структурата на стимулите и компенсационните схеми.

 

Ключови думи: Едуард Лейзиър; икономика на персонала; турнир; стимули; саботаж; модел на възнаграждението; компенсация; заетост; трудов договор

 

JEL codes: J23; J26; J41; M5; M51; M52; M54; M55