Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет на СУ и Търговска гимназия Бургас си партнират в рамките на меморандум за сътрудничество

   

10.02.2023

 

Подписан бе меморандум за сътрудничество между Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Търговска гимназия Бургас. В рамките на споразумението, двете страни ще си оказват съдействие за подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката, управлението, финансите, счетоводството, одита и дигиталните технологии чрез повишаване на техните теоретични знания и развиване на практически умения.

споразумение 1

Основните оси на сътрудничество предвиждат редица съвместни дейности с учебно-образователна и кариерна насоченост. Начертани са и първите стъпки в посока на реализацията на конкретни инициативи с подкрепата на Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“, както и Филиала на СУ „Св. Климент Охридски“ в гр. Бургас.