Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Дипломантите от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ успешно защитиха магистърски тези

   

29.11.2022

 

На 29 ноември 2022 г. двадесет и четири дипломанти от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопански факултет завършиха успешно обучението си със защити на дипломни работи пред държавна изпитна комисия.

снимка 1
снимка 2

Успешно-защитилите дипломанти от катедрата са:

 • Дария Сергеевна Стефанова, маг. програма „Енергийни пазари и услуги“ с тема „Възможности за пазарна реализация на природен газ от местен добив в България“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Денислав Петров Давидков, маг. програма „Енергийни пазари и услуги“ с тема „Бариерите пред общинските инвестиции във възобновяема енергия. Перспективата на Община Годеч“ и научен ръководител гл. аc. д-р Мария Трифонова
 • Десислава Кирилова Петкова, маг. програма „Енергийни пазари и услуги“ с тема „Икономическа обусловеност на развитието на ядрената енергетика в България в контекста на енергийна криза“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Диляна Димитрова Колева, маг. програма „Енергийни пазари и услуги“ с тема „Икономически предизвикателства и решения пред топлоснабдителните дружества в България във връзка с политиките на Зелената сделка“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Димитров Георгиев
 • Ема Мартинова Христова, маг. програма „Енергийни пазари и услуги“ с тема „Ефекти от ценовите решения на КЕВР върху инвестициите за подпомагане на ВЕИ“ и научен ръководител гл. аc. д-р Мария Трифонова
 • Михаела Димитрова Димитрова, маг. програма „Енергийни пазари и услуги“ с тема „Корпоративни договори за дългосрочно изкупуване на зелена енергия - въздействие върху развитие на ВЕИ проекти в България и възможност за финансирането им“ и научен ръководител ас. д-р Васил Караиванов
 • Николай Иванов Вучев, маг. програма „Енергийни пазари и услуги“ с тема „Ползи за участниците на пазара от единна онлайн платформа за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност и производството на зелена енергия в контекста на европейските практики“ и научен ръководител доц. д-р Димитър Златинов
 • Стамен Николов Михалевски, маг. програма „Енергийни пазари и услуги“ с тема „Оценка на подобни бизнес модели за зареждане на електрически превозни средства чрез анализ на чувствителността на различните разходни фактори и финансов модел на дисконтирани парични потоци“ и научен ръководител доц. д.ик.н. Антон Герунов
 • Дарин Василев Иванов, маг. програма „Фасилити мениджмънт“ с тема „Покривна фотоволтаична централа - финансови и екологични възможности и предизвикателства“ и научен ръководител гл.ас. д-р Петър Ташев
 • Димитър Иванов Иванов, маг. програма „Фасилити мениджмънт“ с тема „Аутсорсинг на фасилити мениджмънт услуги - предимства, недостатъци и рискове при избора на интегриран фасилити мениджмънт доставчик“ и научен ръководител гл.ас. д-р Петър Ташев
 • Йоана Каменова Цветанова , маг. програма „Фасилити мениджмънт“ с тема „Закон за управление на етажната собственост - анализ на ползи и пречки. Предложения за подобрения“ и научен ръководител гл.ас. д-р Петър Ташев
 • Пламена Димова Любомирова, маг. програма „Фасилити мениджмънт“ с тема „Фотоволтаична инсталация - иновация в Индустриален парк "MAX PRO" JSC“ и научен ръководител гл.ас. д-р Мария Трифонова
 • Тодор Тодоров Трифонов, маг. програма „Фасилити мениджмънт“ с тема „Управлението на отпадъците като част от Фасилити мениджмънта на дадено ремонтно (производствено) предприятие - "ЦЕРБ" ЕАД“ и научен ръководител гл.ас. д-р Петър Ташев
 • Боряна Станкова Попова, маг. програма „Отговорно и устойчиво управление“ с тема „Потребителски нагласи към устойчивата и бързата мода“ и научен ръководител проф. д-р Георги Менгов
 • Десислава Веселинова Белева-Димитрова, маг. програма „Отговорно и устойчиво управление“ с тема „Юридически аспекти на корпоративната социална отговорност“ и научен ръководител доц. д-р Марина Стефанова
 • Катя Антонова Антонова, маг. програма „Отговорно и устойчиво управление“ с тема „Екосистемните услуги като инструмент за устойчиво развитие - ползи от регулиращата роля на процесите в екосистемите, регулация и пречистване на водата в секторите на тежката индустрия“ и научен ръководител доц. д-р Велимира Стоянова
 • Методия Колева Петкова, маг. програма „Отговорно и устойчиво управление“ с тема „Как да осигурим приобщаваща и ефективна учебна среда за децата в България със СОП“ и научен ръководител доц. д-р Марина Стефанова
 • Радосвета Славова Андонова, маг. програма „Отговорно и устойчиво управление“ с тема „Въглероден отпечатък и методи за устойчивото му редуциране, прилагани от компаниите Cisco и Juniper в сферата на мрежовата инфраструктура“ и научен ръководител гл. ас.д-р Мария Трифонова
 • Радослава Тодорова Кремичарска , маг. програма „Отговорно и устойчиво управление“ с тема „Корпоративната социална отговорност на индустриалния бизнес в България -проблеми и предизвикателства“ и научен ръководител доц. д-р Тодор Ялъмов
 • Таня Станиславова Байданова, маг. програма „Отговорно и устойчиво управление“ с тема „Какво е устойчиво лидерство и кои качествата са нужни на лидерите в тази динамично променяща се среда?“ и научен ръководител д-р Жюстин Томс
 • Татяна Руменова Сандева , маг. програма „Отговорно и устойчиво управление“ с тема „Упрaвлeниe нa стрeсa нa рaбoтнoтo мястo в UniCredit Bulbank AD и тяхното отражение към Глобалните цели за устойчиво развитие“ и научен ръководител прoф. д. ик. н. Сoня Милeвa
 • Марио Иванов Милов, маг. програма „Икономика и управление на публични ресурси“ с тема „Управление на средствата за кръгова икономика и националните стратегически документи“ и научен ръководител доц. д-р Савина Михайлова-Големинова
 • Пламен Георгиев Петров, маг. програма „Икономика и управление на публични ресурси“ с тема „Тенденции в управлението на местната данъчна политика“ и научен ръководител доц. д-р Савина Михайлова-Големинова
 • Цветомира Игнатова Иванова, маг. програма „Икономика и управление на публични ресурси“ с тема „Управление на събирането на държавни данъчни приходи“ и научен ръководител доц. д-р Савина Михайлова-Големинова