Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Заплащане на семестриалните такси за летен семестър на учебната 2021/2022 година – ОКС „магистър“

   

22.12.2021

 

Заплащането става по някой от следните начини:

1. Чрез Информационната система СУСИ, с използване на системата за разплащане на ePay/EasyPay

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2021/2022 учебна година ще бъде в интервала 04.01.-28.02.2022 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел "Студенти" на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

Кампанията не важи за приетите от летен семестър на учебната 2021/2022 г. Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.

 

2. С банков превод чрез използване на банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски“

БНБ – централно управление

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

При плащането по банков път задължително се вписват:

  • трите имена на студента;
  • Стопански факултет;
  • факултетен номер.

 

3. На каса на EasyPay без необходимост от уникален код за плащане

При плащането по банков път задължително се вписват:

  • трите имена на студента;
  • Стопански факултет;
  • факултетен номер.

При заплащане на таксата по банков път или на каса на EasyPay без уникален код, ВСЕКИ СТУДЕНТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА да изпрати сканирано копие на платежния документ по електронната поща на инспектора от отдел "Студенти"!

 

За всички магистърски програми от специалност „Икономика и финанси“:

Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg

За всички магистърски програми от специалност „Стопанско управление“:

Лилия Димитрова, liliab@feb.uni-sofia.bg

За чуждестранни студенти: Алида Ризова, alida@feb.uni-sofia.bg

 

Забележка: Моля обърнете внимание, че за да виждате курсовете в Мудъл е необходимо да имате семестриален запис за летен семестър, който ще Ви бъде направен след като платите семестриалната си такса. Затова е наложително да платите (независимо, че крайният срок на кампанията е 28.02.) преди началото на летния семестър – до 19.02.2022 г.

В случай че не сте платили до съответната дата, не пишете на администраторите с въпроси защо не виждате курсовете в Мудъл!

 

Подробна информация

Годишни такси за учебната 2021/2022 г.

stopanskifakultet_logo_imagelarge