Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Преподаватели и служители / Конкурс за ръководители на катедри "Ботаника", "Зоология и антропология", "Генетика"

   

Във връзка с изтичане мандата на ръководителите на катедри "Ботаника", "Зоология и антропология", "Генетика", съгласно чл. 68, ал. 2 от ПУДСУ, обвяваме конкурс за ръководители на катедрите.

Кандидатите да изпратят в срок до 17:00 часа на 21 март 2023 г. своите документи на г-жа Божидара Генчева, главен инспектор администрация на факултет.

Кандидатите трябва да отговарят на условията на чл. 67 от ПУДСУ.

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Автобиография

Документите се подават в електронен вид на e-mail: bf-decanat@biofac.uni-sofia.bg, в срок до 17:00 часа на 23 март 2023 година.