Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Новини - Катедра Икономика / Тържествено посрещане на първокурсниците от специалност „Икономика и финанси“ в Стопанския факултет

   

06.10.2021

 

На 1 октомври 2021 г. катедра „Икономика“ организира официално посрещане на студентите от специалност „Икономика и финанси“ (английска и френска програма) от 16:30 часа в зала 300 в Стопанския факултет.

Катедра „Икономика“ е най-старата икономическа катедра в страната и в навечерието на своя 120-годишен юбилей през 2022 г. приветства възторжено с добре дошли студентите първокурсници. Повод за гордост е, че през настоящата година специалност „Икономика и финанси“ (английска програма) е с най-много новоприети студенти в Стопанския факултет.

imgonline-com-ua-CompressToSize-YyEm0nt80SoBbT

Студентите бяха посрещнати от доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет, доц. д-р Димитър Златинов, заместник-декан и ръководител на катедра „Икономика“, доц. д-р Боряна Богданова, заместник-декан, докт. Лиляна Георгиева, председател на УС на Сдружението на завършилите Стопанския факултет, доц. д-р Соня Георгиева и гл. ас. д-р Стоян Шаламанов от катедра „Икономика“. В своето приветствие доц. Атанас Георгиев подчерта ролята на икономическото образование за изграждането на бъдещи лидери, а доц. Боряна Богданова изтъкна вълнението си като възпитаник на Стопанския факултет и специалност „Икономика и финанси“ и поздрави първокурсниците, споделяйки своя опит за различните кариерни пътища пред тях.

Доц. Димитър Златинов подчерта дългогодишния опит и традиции на Стопанския факултет в преподаването на икономическа теория в България. Като докторант към катедра „Икономика“, Лиляна Георгиева пожела на първокурсниците смелост и успех в преследването на своите мечти отвъд хоризонта на бакалавърската степен. Доц. Соня Георгиева и д-р Стоян Шаламанов акцентираха на интердисциплинарността на образованието по икономика и перспективите пред студентите от Стопанския факултет.

imgonline-com-ua-CompressToSize-fNfFcVZI0STdH

Заедно с връчването на студентските книжки от доц. Димитър Златинов и д-р Стоян Шаламанов всеки студент получи книга на преподавател от катедра „Икономика“. Проф. Теодор Седларски, доц. Владимир Пеовски и доц. Димитър Златинов предоставиха на първокурсниците свои изследвания в областта на съвременната икономическа теория и практика.

Снимка 3

Студентите бяха запознати с предизвикателствата на хибридното обучение през настоящата година и получиха насоки за провеждането на занятията от гл. ас. д-р Иванка Михайлова. На техните въпроси отговориха и доц. д-р Соня Георгиева и гл. ас. д-р Магдалена Маркова на организирана среща за френската програма по Икономика и управление в Стопанския факултет преди тържественото посрещане на първокурсниците.

Катедра „Икономика“ пожелава успешна академична година и много дръзновение на всички студенти на Стопанския факултет!