Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Философски факултет / Политология

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   Оценки от дипломата за средно образование3
С коефициент 3:
1. ДЗИ по философия (до уч. 2020/2021 г. „Философски цикъл“)
2. ДЗИ по история и цивилизации
3. ДЗИ по български език и литература
4. ДЗИ по английски език
5. ДЗИ по немски език
6. ДЗИ по френски език
7. ДЗИ по испански език
8. ДЗИ по италиански език
9. ДЗИ по руски език
10. ДЗИ по математика
11. ДЗИ по география и икономика
12. ДЗИ по биология и здравно образование
13. ДЗИ по химия и опазване на околната среда
14. ДЗИ по физика и астрономия

 

 

+

 

 

История

 

 

+

 

 

Български език и литература

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.