Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2021/2022

   
Правилникът за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование за учебната 2021/2022 г. е приет на заседание на Академичния съвет с протокол № 9/26.05.2021 г.
 
Летен прием магистри за учебната 2021/2022 г.
 
Годишни такси за учебната 2021/2022 г.
 
Места за прием - държавна субсидия за учебната 2021/2022 г.