Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Силвена Неделчева Байракова, Философски факултет

Ректорат, Академична зала № 1

Публична защита на СИЛВЕНА НЕДЕЛЧЕВА БАЙРАКОВА, редовна докторантка към катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма „Културология“ (Българското читалище и съвременните политики за култура), отчислена с право на защита, на дисертация със заглавие “Българските читалища – между възхвалата и отрицанието. Читалищен мениджмънт в съвременен контекст.

Автореферат

Научно жури в състав:

Председател на научното жури: проф. д-р Райна Димитрова Гаврилова

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 11.05.2020 г. в 14:59 ч.

"Защитата на дисертация за присъждане на научната степен "доктор" на Силвена Байракова ще се състои на 26.05.2020 от 17:00 през платформата Zoom. По-долу са линковете, през които желаещите могат да присъстват на защитата. Те са три, защото използваме безплатната версия на Зуум, която позволява разговори до 30 минути.

Молим да имате предвид, че влизането през връзките отнема няколко минути, за да се свали временно приложението. Припомняме, че публиката трябва да изключи микрофона си (за да не смущава звука) и камерата (за да не товари линията, в която се включват трима рецензенти извън София). Когато настане време за задаване на въпроси, всеки ще може да включи камерата и микрофона си. Благодарим за разбирането.

Защита Свилена Байракова - 1 част
Time: May 26, 2020 05:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/72360865773?pwd=RmZWV2RSajYxV1h5UmxVaVZkYldjdz09

Meeting ID: 723 6086 5773
Password: 012200

Защита Силвена Байракова - 2 част
Time: May 26, 2020 05:30 PM Sofia

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73120770802?pwd=dG10SS9lYkV3TEZYYzd0SHE3d0gwZz09

Meeting ID: 731 2077 0802
Password: 066790

Защита Силвена Байракова - 3 част
Time: May 26, 2020 06:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75705051439?pwd=SWkvd1dXUTJYT21wcjd0UHMweGIyQT09

Meeting ID: 757 0505 1439
Password: 076537