Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излязоха от печат два тома на „Дигитален маркетинг” с автори проф. д.ик.н. Невяна Кръстева, Алексей Потебня, Лилия Кокарешкова-Пантелеева и Краси Енева

   

25.09.2019

 

 

Излязоха от печат том 1 – „Въведение” и том 2 – „Стратегическо планиране на дигиталния маркетинг” с автори проф. д.ик.н. Невяна Кръстева и докторантите и хонорувани асистенти Алексей Потебня, Лилия Кокарешкова-Пантелеева и Краси Енева.

 

marketing-books

 

 

Книгите са част от тритомник, посветен на актуалната тенденция в съвременния бизнес. Представени са теоретични модели, казуси от световната и от българската практика, задачи за самостоятелна работа за студенти и тестови въпроси. Трилогията е подходяща за широк кръг читатели и студенти, навлизащи в дигиталния бизнес и маркетинг.

 

Изданието е финансирано по проект за НИС на СУ „Св. Климен Охридски”. Очаква се том 3, посветен на изкуствения интелект и връзката му с дигиталния маркетинг и брандинга да излезе от печат до края на 2019 г., с участието на гл.ас. д-р Рая Каназирева.