Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Седем дипломанти от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ успешно защитиха магистърски тези

   

27.11.2018

 

На 27 ноември 2018 г. седем дипломанти от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопански факултет завършиха успешно обучението си със защити на дипломни работи пред държавна изпитна комисия.

 

otrasli

 

Успешно-защитилите дипломанти от катедрата са:

 

- Габриела Неделчева, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Изграждане на геотермална помпена инсталация в административна сграда, находяща се в гр. Благоевград, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – финансови и екологични възможности и предизвикателства“ и научен ръководител х.пр. д-р Петър Ташев

 

- Йордан Станков, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Предизвикателства и управление на пространството при релокиране и консолидиране на офиси на компании с вътрешен фасилити мениджмънт“ и научен ръководител х.пр. д-р Петър Ташев

 

- Валя Бегова, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Потенциал за нови зелени работни места при трансформация на Комплекс „Марица Изток“ от въглищно електропроизводство към възобновяеми енергийни източници“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев

 

- Петко Петров, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Оптимизация на бизнес процесите, свързани с обществените поръчки при реализацията на големи енергийни проекти"“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев

 

- Александър Райчев, маг. програма „Икономика и управление на публичния сектор“, с тема „Публично-частните партньорства като алтернатива за местното самоуправление“ и научен ръководител проф. д-р Албена Вуцова

 

- Красимир Велчев, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Ефекти за българската енергетика и индустрия от парижките преговори на ООН за климата - COP21“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев

 

- Силвия Хаджиева, маг. програма „Икономика и управление на туризма“, с тема „Туристически район „Старите столици” - културен туризъм“ и научен ръководител проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова