Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Индивидуални спортове и рекреация / Гл. ас. д-р Иванка Кърпарова - лека атлетика и кондиционна подготовка / За контакти

   

Приемно време

Вторник - 16.30 - 17.30 ч.

Четвъртък - 11.00 - 12.00 ч. Стая 120, Ректората

тел. 944 2749, 9308 435

Email: inkostova@uni-sofia.bg